Direktores sleja

Kad rudenīgais lietus  klauvē pie loga rūts, ir patīkami sajust skolas gaišo, silto vidi.  Laiks rit strauji uz priekšu, ir daudz paveikts, un tas priecē.

Septembra mēnesī tika akreditētas abas profesionālās izglītības programmas. Tagad 1. un 2. kursa audzēkņi saņems stipendijas par oktobra mēnesi.

Skolā ir notikuši daudzi interesanti un atraktīvi pasākumi. Prieks, ka skolēniem ir dota iespēja iepazīt citādu mācību pieredzi gan Comenius projekta ietvaros, apmeklējot Čehiju, gan tepat uzņēmumu „Latvijas finieris”, Gaismas pili un Okupācijas muzeju.

Pirmdien skolā notiks filmu vakars, kur būs iespēja noskatīties filmu pēc Džona Grīna darba motīviem „Vainīgas ir zvaigznes”, kur tiek stāstīts par jauniešiem, kuriem ir veselības problēmas un kā viņi uztver dzīvi, kā veidojas viņu attiecības. Katra jauna pieredze mums kaut ko māca.

Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai notiek gatavošanās patriotiskajiem pasākumiem, kas notiks skolā, pilsētā, kā arī novadā.

Skolēniem novēlu vairāk piedomāt pie savas motivācijas labi mācīties un apmeklēt katru mācību stundu, jo mērķtiecība un gribasspēks iet roku rokā ar veiksmi.

Aicinu būt draudzīgiem, priecīgiem, mīlošiem un katru darbu izdarīt laikā, neatliekot to uz rītdienu. Būtiskākais ir dzīvot harmonijā un mierā!

Lai sirds siltums un gaišas domas priecē šai rudenīgi pelēcīgajā laikā!H.L.Menkens

Caur krāsainu ziedu un pīlādžogu sārtiem ir sācies septembris - skolas laiks, un mums tas ir lielo pārmaiņu laiks, kas prasīs gan pacietību, gan mīlestību, gan prasmi vienam otru sadzirdēt un uzklausīt.

Kļūstot par Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, mums paveras ceļš uz daudzām jaunām iespējām – tepat, uz vietas, mūsu jauniešiem paralēli labai vispārējai  izglītībai dot iespēju iegūt derīgu  un kvalitatīvu aroda prasmi, lai pēc tam viņi var sekmīgi konkurēt darba tirgū.

Tagad septembrī divas profesionālās izglītības programmas – šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un kokizstrādājumu izgatavošana – tiek pieteiktas Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditācijai, lai mūsu 2.kursa audzēkņi, kuri labi mācīsies un apmeklēs nodarbības, varētu saņemt stipendiju, jo pašlaik līdz programmu akreditēšanai stipendiju saņems tikai 1. kursa audzēkņi.

Patīkami, ka novada pašvaldība atbalsta savus skolēnus un viņu ģimenes, jo tiek piešķirtas brīvpusdienas no 6.klases līdz 10.klasei ( 10.kl. ieskaitot), kā arī brīvpusdienas ēdīs 1.kursa studenti.

Mums visiem kopā ir jāprot būt atvērtiem pret visu jauno, nezināmo, un katra jauna iespēja jāuztver kā izaicinājums. Jāatceras, ka viss ir iespējams tikai tad, kad paši esam laimīgi, mierpilni un ar pozitīvu motivāciju.

Jaunajā mācību gadā visiem novēlu būt atvērtiem radošai enerģijai, dievišķai mīlestībai,  lai mūs visus vada iekšējā sirds gudrība!

Mūsu dzīve – tā ir šodiena! Mums pieder laiks, un svarīgi ir tas, kāda ir šī laika un šī brīža kvalitāte!

Atvēlēsim sev laiku un telpu izaugsmei!

Uz sadarbību,

jūsu direktore Biruta