Dzestrie augusta rīti, miglas vāli vakaros un krāsaino ziedu sveiciens dārzos liecina, ka klāt rudens un skolas sākums. Šogad mūsu skola atzīmē trīsdesmito 1.septembri. Var mainīties laiki, skolas nosaukums, bet nemainās skolas patiesā būtība un vērtība – sniegt kvalitatīvas zināšanas saviem skolēniem, audzēkņiem. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā aizvien vairāk kļūst pieejamas jaunas iespējas un jauni izaicinājumi. Novēlu katram skolēnam, audzēknim jaunajā mācību gadā atbildīgi un ieinteresēti mācīties, apgūt zināšanas un tiekties uz izcilību.

Skolotājiem un vecākiem vēlu pacietību un aizrautību, sirds gudrību, jo tieši jūs savos skolēnos, bērnos spējat iedegt atklāsmes prieku, iemācīt kritisko domāšanu un izveidot personību, kura spēj patstāvīgi domāt un vienlaikus sadzirdēt citus!

Lai visiem šis mācību gads ir veselīgs un darbīgs!

 

Jūsu direktore Biruta