Balvu pilsētas un novada pašvaldības, Burdas Salona un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas  projekta „Profesionālās izglītības ievirze – Profesionālās ievirzes ārpusskolas izglītības programma, kas attīsta interesi par profesionālo izglītību kā tālākas izglītības izvēli” darbība turpinās. 

19.01. un 11.02. Balvu pamatskolā 68 meitenes no 4. - 6. klasēm iepazinās ar šujmašīnu iespējām, iemācījās nošūt dekoratīvas šuves un izgatavot apsveikumus.

 

Bija liels prieks par meiteņu sajūsmu, pirmo reizi strādājot ar šujmašīnām. Viņām patika apgūt šūšanas prasmes. Lielākā pateicība bija pēc nodarbībām ar labajiem vārdiem: „Paldies par lielisko stundu!”

Meitenēm, kurām radusies lielāka interese par šūšanu, ir iespēja apmeklēt pulciņu BPVV  un dažas no tām jau šo iespēju izmanto, iepazīstot arī citas šūšanas iekārtas un to iespējas.

Mācību gada beigās tiks rīkota izstāde, kurā varēs aplūkot visu projekta dalībnieku gada laikā izgatavotos darbus.

Aiga Jansone

 
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?