4. martā mūsu skolā uz semināru pulcējās Balvu, Balvu novada un Baltinavas direktoru vietnieki izglītības jomā. Tas ir interesants un atbildīgs pasākums, jo ir iespēja prezentēt savu skolu, dalīties pieredzē un runāt par saistošām aktualitātēm izglītībā.

Sākumā klātesošos apsveica direktore Biruta Vizule, tad runāja metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale un Balvu izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciāliste Terēza Čudarkina.

Tā kā marts ir īpašais mēnesis, jo iestājas pavasaris, tiek svinētas Lieldienas, skolēniem brīvdienas, tad skolotājas Skaidrītes Veinas vadītās nodarbības bija uz to vērstas. Viņa iemācīja veidot no auduma Lieldienu zaķīšus, kā arī dāvināja katrai dalībniecei pašdarinātu grāmatu zīmi. 

 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores vietniece Anna Krēmane dalījās pieredzē par metodisko darbu skolā, par semināriem, meistarklasēm, kā arī par profesionālajām izglītības programmām, mācību procesu. Rosināja klātesošos izteikt savu viedokli par aktualitātēm izglītības jomā, padomāt par mācību pārziņa lomu, uzdevumu un funkcijām skolā. Skolotāja A.Krēmane jūtas kā poga, kas cieši piepogāta un  iepogāta savā skolā, šos vārdus un citas atziņas dāvināja savām kolēģēm.

Sarūpētā kafija, našķi un prezentācija par pavasari lika justies sirsnīgāk un vieglāk.

Noslēgumā viesi varēja iepazīties ar skolu, izstādi par tērpu kolekciju un sasniegumiem konkursos, kā arī priecāties par renovēto internātu.

Paldies visiem, kas atbrauca, piedalījās, paldies par sirsnīgajiem vēlējumiem, labestību un cilvēcību.  Paldies kolēģēm Ainai Vilcānei un Maijai Dreimanei par atbalstu, rūpēm un sapratni!

 

Direktores vietniece izglītības jomā Anna Krēmane




Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?