Ikdiena ir pilna ar iespējām, ja vien tās izmanto un ir atvērts jaunajam. Šopavasar Latvijas Universitātē aicināja iekāpt „Studenta kurpēs”. Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatupunkta. 

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 11. b klases audzēknis, skolas pezidents Elvis Garais 3. aprīlī devās uz Latvijas Universitātes organizēto pasākumu „Studentu kurpēs”, lai sekotu līdzi vienam no augstskolas studentam tā ikdienas gaitās. Tas ietvēra augstskolas apmeklēšanu, kas audzēkni pārsteidza ar jauneklīgo izskatu, renovētajām trepēm, lielajiem kabinetiem, katrā stāva atrazdamies atpūtas telpām ar dīvāniem, galdiņiem un pieejamu televīzijas skatīšanos, kā arī šokēja augstās kafejnīcas preču cenas. Apmeklēja ar ekonomikas fakultātes studentu lekcijas, kas šajā gadījumā bija par grāmatvedības teoriju un otru par ekonomikas statistiku, kas likās diezgan interesantas. Apmeklējot studenta kopmītnes secināja, ka tās ir omulīgas un tajās dzīvojošie jaunieši pretimnākoši un jautri. Apmeklēja arī Latvijas Universitātes botānisko dārzu, kas pārsteidza ar savu krāšņumu un augu bagāto daudzveidību. Kopumā Elvis saka, ka studenta dzīve ir sūra, bet nekad nav garlaicīga ar savām saules un ēnas pusēm. 

 G. Prokofjeva
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?