Pavasaris skolās ir satraukumu un izvēles laiks. Daļai skolu audzēkņu mācību gada noslēgums ir parasts posms dzīvē, tomēr mācību gada noslēgums devīto un divpadsmito klašu audzēkņu dzīvē ir pārbaudījumiem un izaicinājumiem pilns. 

13. maijs Balvu pamatskolā Karjeras nedēļas ietvaros Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pašpārvaldes jaunieši piedāvāja aktivitātes sesto klašu skolēniem, tā iepazīstinot ar BPVV kvalitātēm un iespējām, ko sniedz tieši šī izglītības iestāde Balvu pilsētā. Kopā tika izspēlēta spēle, kura deva iespēju laimēt gan saldas lietas, gan suvenīrus, kas tapuši skolas darbnīcās. Dienas noslēgumā ar jauniešiem tikās skolas direktore Biruta Vizule, aicinot skolēnus, būt drošiem un radošiem, jo tādiem cilvēkiem pieder pasaule.  

 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas informācijas diena notika 20. aprīlī, kad skolā viesojās interesenti un iepazina skolas labirintu. Dienas ievadā visi tika aicināti saņemt spēles labirinta norādes, lai iepazītu skolas vidi un aktivitāšu centrus. 

Skolas telpās darbojās septiņas stacijas, dažādas lokācijās vietās. Mājturību un tehnoloģiju darbnīcā tika gādāts par „Pavasara raibumiņiem”, kopā ar meistari Skaidrīti un „Aukļu” programmas audzēknēm. Kopā veidojot pavasara aksesuārus un darbojoties ar šujmašīnām, citā stacijā bija iespējams „Uzburt ziedu”. Pavisam citas sajūtas piedāvāja defilē meistare skolotāja Iluta un praktiķe Madara, kas piedāvāja izgaršot modeļu darba sākumu, kāpjot uz mēles un demonstrējot savu tērpu. Šī stacija izpelnījās lielu interesi, un lielāko interesi izrādīja zēni. Diametrāli pretējs noskaņojums valdīja pirmajā stāvā pie meistariem Ērika un Aigara, kur apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar darbiem, ko veic kokizstrādājumu kursu audzēkņi un paši meistari. Apmeklētāji izmēģināja koka rotaļlietas, kas ir meistara Ērika aizraušanās, uzzināja šo to par seno amatu aprīkojumu un vēroja cnc iekārtas darbu, kas ir mūsdienīga iekārta. Sporta zālē šajā dienā viesojās Balvu sporta skola un tās viesi. Vienā sportiskā aktivitātēm aicināja piedalīties 3. kursa audzēkņi, kas izpelnījās popularitāti un apmeklētāju atzinību. Lai trenētu savu uzmanību un sīko motoriku apmeklētāji piedalījās „Paper craft” līmenī un veica papīra plastikas darbu, origami. Septītais līmenis piedāvāja iejusties „Konstruktoru līmenī”, orientēties piegrižņu zīmējumos. Noslēgumā, tiekoties aktu zālē, sanākušie atzina, ka skola ir labirints, kas piedāvā iepazīt pilnīgi jaunas un nezināmas lietas. 

Aprīļa noslēgumā BPVV pašpārvaldes jaunieši prezentēja skolu kaimiņu novadu skolās, karjeras izvēles dienu ietvaros, BPVV ir starts nākotnei!

Prokofjeva

 
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?