No 2016. gada augusta līdz 2018.gada augustam Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola piedalās Nordplus Junior projekta “Inovatīvas metodes valodu un kultūras mācīšanā” aktivitātēs un  sadarbojas ar skolām Lietuvā un Dānijā. Projekta mērķis ir sniegt zināšanas un veicināt izpratni par projekta dalībvalstu valodām un kultūru. Projekta laikā jāveic dažādas ar angļu un latviešu valodām saistītas aktivitātes savā skolā, kā arī plānotas skolēnu apmaiņas vizītes, kuru laikā skolēni mācās projekta dalībvalstu valodas un iegūst informāciju par to kultūru gan no prezentācijām, gan ekskursijām. 

Pirmā projekta dalībnieku tikšanās noritēja no 2016.gada 7. -11.novembrim  Kauņā, Lietuvā, un uz to devās 10 BPVV skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju Inesi Circeni. Šīs nedēļas laikā skolēni dzīvoja viesģimenēs un varēja iepazīt lietuviešu ikdienu no “iekšienes”.  Tāpat arī tika organizētas izglītojošas aktivitātes, kurās labāk izprast lietuviešu kultūru un valodu, piemēram, Rumšiškes brīvdabas muzejā mūs sagaidīja ģimene, kura, tērpusies tautastērpos, dziedāja lietuviešiem tradicionālās dziesmas, spēlēja un deva iespēju arī skolēniem uzspēlēt senos mūzikas instrumentus,  kā arī visus projekta dalībniekus iesaistīja senajās lietuviešu spēlēs un dejās. Tāpat arī ekskursija uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu sniedza iespaidus par Lietuvas arhitektūru. Lai apgūtu pamatfrāzes lietuviešu valodā, skolā tika organizēts grupu darbs, kurā skolēni izspēlēja dažādas dzīves situācijas. Vakaros pēc projekta aktivitātēm lietuviešu skolēni savus viesus iepazīstināja ar izklaides iespējām pilsētā, devās uz kafejnīcām, boulingu un citur. 

Nedēļa paskrēja ļoti ātri un izveidojās dažas tik ciešas draudzības saites, ka pat bija grūti šķirties no jauniegūtajiem draugiem un  negribējās doties atpakaļ mājup. Taču skumjām nav vietas, jo jau marta sākumā nākošā projekta dalībnieku tikšanās notiks Latvijā, un skolēniem būs iespēja atkal satikt savus jaunos draugus un mācīt viņiem latviešu valodu. 

Skolotāja Inese Circene
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?