Sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) veiksmīgi rit jau otro mācību gadu, balstoties uz Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) un RTA noslēgto sadarbības līgumu un sadarbības plānu. Sadarbības ietvaros tika realizētas tādas aktivitātes kā BPVV izglītojamo dalība starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, RTA pārstāvju praktisko nodarbību vadīšana BPVV dizaina jomā, kā arī divu RTA lektoru (Silvija Mežinska, Viviāna Bulindža) dalība mazo bērnu 10 gadu jubilejas modes skates žūrijas statusā.

Tupinot izvērst sadarbību, šī gada 11.maijā BPVV vispārizglītojošā virziena 11. un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālo izglītības programmu 3.kursa audzēkņiem notika nodarbības RTA.

BPVV izglītojamos pirms nodarbībām uzrunāja RTA Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, kura sniedza ieskatu akadēmijas realizētajās izglītības programmās un darba tirgus pieprasījumā inženierzinātņu jomā. Tālāk sekoja praktiskās nodarbības ķīmijas un mehatronikas laboratorijās. Ķīmijas laboratorijā BPVV izglītojamie speciālista klātbūtnē veica ūdens analīzi, t.sk. no mājām paņemtajiem ūdens paraugiem.

Pēcpusdienā nodarbības notika Izglītības, valodu un dizaina fakultātē, kur lektore S.Mežinska prezentēja RTA īstenotās izglītības programmas dizaina jomā, demonstrēja studentu ikdienas darbus, diplomdarbus, kā arī aicināja iepazīt mākslinieku darbnīcu, kur ir izvietoti arī RTA studentu darbi. Savukārt pie lektores Diānas Apeles BPVV izglītojamie piedalījās dažādās radošajās aktivitātēs, guva ieskatu tam, kā no idejas top skice, no skices – paraugs, kā arī paši veidoja skici tērpu kolekcijai no avīžu atgriezumiem.  

Nav vērtīgāka guvuma kā iespēja būt klāt, redzēt, dzirdēt un darboties pašam! Iepazīstot akadēmijas studiju vidi, tiek veicināta jauniešu karjeras izglītība, sperot nozīmīgus soļus BPVV izglītojamo nākotnes profesijas izvēlē.

 

 

Kristīne Lele,

BPVV projektu koordinatoreVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?