Šogad mūsu skola atsāka svinēt grāmatu svētkus kopā ar Balvu Centrālo bibliotēku. 13.oktobrī mums bija gods uzņemt savā skolā divus rakstniekus- Daci Vīganti un Vili Selecki. Uz tikšanos ar rakstnieci D.Vīganti devās 12.b klase, 2.RVT kurss un pārstāvji no 3.BPVV kursa. Rakstniece iepazīstināja ar savu stāstu krājumu „Ledus apelsīns,” atklājot gan krājuma nosaukumā slēpto ideju, gan iepazīstinot ar fragmentiņu no garstāsta, kas ir iekļauts šajā grāmatā. Mums bija lieliska iespēja dzirdēt arī stāstu, ko rakstniece nupat uzrakstījusi, bet kurš vēl nav nonācis lasītāju rokās. Rakstniece, iepazīstot mūsu skolu, bija patīkami pārsteigta par meiteņu un skolotājas Anitas Matules veidotajām tērpu kolekcijām, jo, kā izrādās, pēc 9.klases autore pati ir mācījusies par šuvēju. Viņa bija sajūsmā par redzēto, nosaucot to par augstāko modi.


Ar rakstnieku Vili Selecki uz tikšanos devās pārstāvji no 12.b klases, 3.kursa un 9.a , 9.b klases. Grāmatas autors Vilis Seleckis par sevi raksta šādi: „Vēsturnieks pēc izglītības, literāts pēc aicinājuma. Skolotājs, skolas direktors, žurnālists, redaktors, politiķis. Bijis aktīvs tautfrontietis, deputāts parlamentā, kas atjaunoja Latvijas valsti. Publicēti vairāki simti rakstu presē un četri publicistiski apcerējumi. 57 dzīves gados pabijis virsotnēs un elles kambaros, mīlējis un nīdis. Visvairāk lepojos ar to, ka uzcelta māja, iestādīts dārzs, izaudzināts dēls un divas meitas. Laikmetu maiņā piedzīvotais, spožos varas gaiteņos un trūcīgos mitekļos vērotais, kā arī paša izsāpētie puni un zilumi šķiet tāda bagātība, ka to nav iespējams paturēt tikai pie sevis. Tāpēc arī raksta.”Rakstnieks pārsteidza ar aizraujošu stāstījumu ,iepazīstinot ar fragmentiem no romāniem, kuri balstās uz patiesu cilvēku atstāstītiem likteņstāstiem. Otrais pasaules karš, cilvēku salauztie likteņi, jauniešu spīts un vēlme pretoties pastāvošajai iekārtai, mīlestība, viltus un spiegošana, kas norisinās arī Latgales pusē un ir saistīta ar Latgales Vanagiem- tas viss ir lasāms un atrodams rakstnieka daiļradē. Tā bija kā vēstures stunda gan jauniešiem, gan skolotājiem, kas atnāca uz šo tikšanos.
Paldies direktorei un kolēģiem par atbalstu, uzņemot ciemiņus skolā!

Skolotāja: G.ČubareVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?