Šī gada 19.oktobrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas skolēni apmeklēja pasākumu profesiju ekspedīciju “Kas meklē, tas atrod” , kura norisinājās Balvu Bērnu un jauniešu centrā.  Uzsākot ekspedīciju, izglītojamie sākotnēji tika sadalīti divās komandās, kurās piedalījās arī citu izglītības iestāžu  audzēkņi. Jauniešiem tika sniegta iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt par katras profesijas specifiku, noskaidrot, kāda ir šo pārstāvju ikdiena un iegūt sev vērtīgas atziņas.


Izglītojamie apmeklēja Latgales tiesu apgabala Balvu novada tiesas sēžu zāli, kur  tikās ar tiesnesi Simonu Gmireku. Savukārt AS “Citadele” Balvu filiāles vadītāja Eva Smirnova jauniešiem izskaIdroja par banķiera  profesiju un tai nepieciešamajām prasmēm. Audzēkņi iepazina arī Balvu novada domi, kur tikās ar Balvu novada domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru. Savukārt uzņēmēja Elīna Kaļva jauniešiem izstāstīja savu dzīvesstāstu saistībā ar iegūto darba pieredzi. Tāpat jauniešiem tika sniegta iespēja apmeklēt Balvu novada muzeju un iepazīties ar dažādām ekspozīcijām. 
Izglītojamie atzina, ka diena esot ļoti interesanta. Tā bija iespēja uzzināt daudz noderīgu atziņu, kā arī lietderīgi pavadīt laiku kopā ar draugiem,  organizāciju vadītājiem un darba devējiem.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?