4. decembrī skolotāji pulcējās uz kārtējo nodarbību, lai runātu par aktualitātēm metodikā, dalītos pieredzē, kas gūta gan ikdienas darbā, gan kursos un semināros.
Direktores vietniece mācību darbā Anna Krēmane atgādināja galvenos akcentus jaunajā pamatizglītības standartā, kas tika pieņemts 27. novembrī. Pedagogi pievērsa uzmanību un izteica savu viedokli, kas būs no jauna un kam būs jāpievērš īpaša nozīme. Tika secināts, ka nekāds apvērsums metodikā nenotiks, tikai jau tagad vairāk mācīšanās balstās uz skolēnu praktisko darbību, sadarbību un pašvadību.


Mūsu skolas pedagogi seko pārmaiņām un cenšas plānot interesantas, uz lietpratību balstītas stundas. Par to liecināja vēstures skolotājas Zandas Arnicānes un sociālo zinību skolotājas Sintijas Heningas kopīgi plānotā stunda 9. klasē. Skolēniem bija nepieciešams pārvietoties pa skolu, sameklēt pieturas, atbildēt uz jautājumiem un nofilmēt. Tā bija interesanta, uz caurviju prasmēm balstīta stunda.
Par interesantām idejām, kā organizēt klases stundas, stāstīja skolotājs Gatis Stepanovs, Sintija Heninga un Ainārs Strads.
Skolotājs Ēriks Kanaviņš dalījās pieredzē, ko jaunu apguvis Somijā, kā arī nedaudz vēlāk kursos Cēsīs. Pedagogs atzina, ka Somijā ir daudz labāka materiālā bāze kā pagaidām mūsu skolā, bet kvalitātes ziņā mūsu audzēkņu darbi neatpaliek. Lepojamies ar to, ka profesionālo mācību priekšmetu skolotāju Ērika Kanaviņa un Aigara Novika meistarība ir pamanīta valstī un izrādīta interese par kopīgiem projektiem. Skolotāja Aigara darbs – instrumentu kaste Rīgā tika augstu novērtēts, par ko priecīgs pats skolotājs.
Skolotājas Aiga Jansone un Ilze Šulja guva pieredzi Liepājā, par ko viņas interesanti arī pastāstīja kolēģiem.
Skolotāja Anita Matule- Bordāne kolēģus iepazīstināja ar mūsu skolas audzēkņu panākumiem starptautiskajā konkursā. Ir liels lepnums par mūsu meitenēm, kuras Lietuvā starptautiskajā konkursā ieguva pirmās vietas un visu klātesošo apbrīnu.
Nodarbību noslēgumā skolotāji atzina, ka ir daudz iegūts pozitīvo emociju un ieceru, kā vēl labāk plānot mācību stundas, kas vērstas uz caurviju prasmēm.

Direktores vietniece Anna KrēmaneVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?