Šī gada 17.decembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika labdarības koncerts senioriem “Caur baltām kupenām uz bērnudienām”.
Šinī koncertā senioriem simboliski tika sniegta iespēja paceļot pa savām bērnības dienu takām, atcerēties cik toreiz nikns bija sals, kas knieba mazajos degunos. Koncerts iesākās ar BPVV Tekstiltehnikas sintēzes pulciņa dalībnieču uznācienu pašdarinātos tērpos, skolotājas S.Veinas vadībā. Savukārt, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” mazie ķipari klātesošajiem caur dziesmu vēstīja, kas ir Ziemassvētki. Nebūtu nekāds brīnums, ja Ziemassvētku nakts ir kā pasaka, deju studijas “Terpsihora” mazie pelēni caur dejas soli devās ceļā uz kaķīša dzirnavām.


Bet kad sirds sitās svētku gaidās, tad to spēj iepriecināt dziesmas un dejas. Balvu Sporta skolas dejotāji D.Sirmā un S.Krivišs priecēja ar standartdeju un latīņamerikāņu programmas deju priekšnesumiem. Balvu Mūzikas skolas audzēkne S.Koļuševa muzikālā priekšnesumā izstāstīja kā sagaidit Ziemassvēku rūķi, un Jaunannas Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Pipariņi” dziesmā jūsmoja par pirmajām sniegpārslām. BPVV vokālā ansabļa dalībnieces lika atminēties, cik toreiz svarīgi Svētvakarā bija doties uz baznīcu, dziedot dziesmu “Lai Tevi sargā un palīdz Dievs”.
Arī toreiz, tajā skaistajā svētku dienā, kad visi bija atgriezušies mājās, un sēdēja pie kopīga mielasta galda, varēja sākties īstena jautrība. Par to vēstīja BPVV deju kolektīva jestrais dancis – “Paunu kule”. Jautrībai turpinoties, sekoja “Īsa pamācība mīlestībā”, ko demonstrēja BPVV teātra pulciņa uzvedums. Kā ikdienas ritējumā iepludināt dažādus krāsu toņus, klātesošajiem demonstrēja BPVV pulciņa “Variācijas” dalībnieces A.Jansones vadībā un topošās tērpu stila speciālistes skolotājas A.Matules - Bordānes vadībā. Jāuzsver pulciņa “Burda” dalībnieču tērpu iznāciens, konkursā Lietuvā, šie tērpi ieguva galveno balvu, tie gatavoti no agroplēves.
Koncertam turpinoties, 8.klases izglītojamā K.Andronova klātesošos veda Ziemassvētku klavierspēles ceļojumā, savukārt, muzikālu sveicienu bija sagatavojusi BPVV mūzikas skolotāja I.Vilciņa, vēstot, cik labi ir tad, kad visi ir kopā.
Koncerts noslēdzās ar mūziķes A.Tjunītes muzikālu un dvēslelisku sveicienu. Klātesošie vienojās kopīgā dziesmā “Klusa nakts, svēta nakts”. Pēc koncerta izglītojamie senioriem dāvāja pašizceptas piparkūkas.
Pasākumā klātesošos uzrunāja direktore Biruta Vizule, Balvu novada deputāte, Izglītības ,kultūras un sporta komitejas vadītāja - A.Mežale un Balvu pensionāru biedrības vadītāja Z.Logina. Pasākuma noslēgumā seniori tika aicināti pie svētku mielasta galda, par kura klājumu jāpateicas SIA “Senda Dz” un Dz. Sprudzānei un SIA “Valdogs” un Dz.Sērmūkšai.
Seniori atzina, ka koncerts ir iespēja svētku laikā redzēt un sajust ko skaistu, iepriecināt sevi un izjust kopā būšanas prieku.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?