Šodien 17.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā 9. un 12. klases piedalījās Skolas pēdējā zvana pasākumā.
12.klases audzēkņi devās atmiņu ceļojumā, to iesākot ar PII “Sienāzītis” apmeklējumu, kur mazie ķipari jauniešiem bija sagādājuši dažādus uzdevumus. Vēlāk viņu ceļš veda uz Balvu Bērnu un jauniešu centru, kur jauniešiem bija uzdevums uzrakstīt to, kas viņi kļūs pēc 5 gadiem. Balvu Lāču dārzā topoše absolventi izveidoja savus sapņu kuģīšus un kopā ar klasesbiedriem palaida tos ūdenī ar domu nešķirties un arī citus gadus un vienmēr satikties salidojumos.


Atceroties skolas gaitas, jaunieši iegriezās Balvu pamatskolā, kur pildīja aktīvus uzdevumus un atminējās pamatskolas klasēs pavadīto laiku. Tālāk ceļš veda uz Balvu novada pašvaldību, kur jaunieši tikās ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci G.Raibekazi, izbaudīja iespēju sēdēt Balvu novada pašvaldības priekšsēdētāja krēslā, un izteica idejas Balvu novada attīstībai.
Savukārt Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 9.klases audzēkņi skolotāja Dz.Putniņa pavadībā devās ekskursijā pa skolu un baudīja 8.klases sagatavoto dāvanu – braucienu ar plostu “Vilnītis”. Atgriežoties skolā 9. un 12. klašu audzēkņus sagaidīja Latvijas simboli – putni dzenis un cielava. Kopā ar simboliem jaunieši devās stādīt ceriņkrūmus.
Pasākuma noslēgumā klātesošie baudīja Skolas pēdējam zvanam veltītu koncertu, un sirsnīgi izteica pateicības vārdus gan skolotājiem, gan skolas darbiniekiem.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?