16. maijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas tautu deju kolektīvs, vokālais ansamblis un tērpu speciālistes kopā ar saviem pedagogiem Ilutu Baluli, Inesi Vilciņu, Anitu Matuli-Bordāni un direktora vietnieci interešu izglītības jomā Benitu Urtāni piedalījās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu radošajā pasākumā “Radi, rādi, raidi! 2019” Malnavas koledžā. Diena bija piepildīta un ļoti rosīga. Rīts sākās ar ierašanos Malnavas koledžā, kur mūs sagaidīja un visas dienas garumā pavadīja un sniedza aktuālu informāciju 2 gidi – koledžas audzēkņi Raivis un Līva. No rīta mēģinājumi gan dejotājiem, gan dziedātājiem.

Tad sekoja tautu deju kolektīvu skate, kā arī koru, vokālo ansambļu un solistu skate. Brīvajos brīžos varēja iepazīt Malnavas koledžas apkārtni un piedalīties foto spēlē “Radi, Rādi, Raidi Malnavā!”, fotografējoties piedāvātajos objektos vai meklējot sev tīkamas vietas fotosesijai, uzņemtās fotogrāfijas ievietojot INSTAGRAM un FACEBOOK. Bija skatāma austo un izšūto galdautu izstāde, veltīta 4.maija svētkiem – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Dienas otrajā pusē devāmies uz Kārsavas kultūras namu, lai sagatavotos vakara koncertam. Svētki sākās ar svinīgo Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā. Pulksten 17.00 Kārsavas kultūras namā visi dalībnieki sniedza koncertu. Svētku koncertā mūsu skolas tautu deju kolektīvs izpildīja deju „Es noaudu zvaigžņu segu”, vokālais ansamblis piedāvāja skatītājiem dziesmu “Pieklauvē”, bet tērpu speciālistes aizrāva skatītājus ar ar apbrīnas vērtām u unikālām kolekcijām „Balvu muižas prominence” un „Tādi diegi”. Pateicības vārdus un apsveikumus saņēma skolu direktori un vietnieki audzināšanas darbā, kolektīvu vadītāji. Pēc koncerta visi pasākuma dalībnieki baudīja atpūtas vakaru kopā ar Oskaru un Māri no grupas “KINGI” un īpašajiem visiem Latgales Repu. Pasākuma organizatori, administrācija, žūrija kopā ar kolektīvu vadītājiem sarunājās, analizēja paveikto un vienkārši tērzēja pie kafijas galda. Jāpiemin, ka latviešu horeogrāfs un dejas pedagogs A.Daņiļevičs novērtējis demonstrētos tērpus, augsti vērtējot ne tikai tērpu dizainu, bet arī kvalitāti. A.Daņiļevičs ir izteicis aicinājumu topošo tērpu stila speciālistēm sadarboties un parādīt savu sniegumu A.Daņiļeviča jaunajā izrādē. Mīļš paldies mūsu skolas direktorei Birutai Vizulei par radīto iespēju piedalīties šajā brīnišķīgajā konkursā. Paldies pasākuma organizatoriem par sirsnīgo uzņemšanu, mērķtiecīgi pavadītu dienu! Tā bija superīga diena, bagāta spilgtiem iespaidiem! Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

direktora vietniece interešu izglītības jomā Benita UrtāneVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?