Šī gada maija pēdējā sestdiena Balvu profesionālajā un vispāriglītojošajā vidusskolā bija neparasta, jo pirmo reizi tādā laikā, kad skolas kastaņu sveces dega īpašā baltumā, notika 12.klašu absolventu izlaidums. Eksāmeni nokārtoti, atestāti tiks izsniegti jūnija beigās, tāpēc 12.klašu absolventi atvadu vakaru no izglītības iestādes svinēja 25. maijā.
Ievadā skolas direktores vietniece izglītības jomā A. Krēmane sveica absolventus izlaidumā, vēlot sasniegt savus mērķus, apgūt zinības tālak, pieminot, ja kāda ceļš dosies ārpus dzimtenes, atcerēties, ka mājas ir tā vieta, kur ikviens vienmēr ir mīļi gadīts atpakaļ. Balvu novada Domes deputāts, Sociālo un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētājs, Balvu mūzikas skolas direktors E. Salmanis absolventiem vēlēja turpināt iesākto dzīves ceļu, lai arī kur tas vestu, atgādināja, ka viss ir pašu rokās, vēlot veiksmi un apņēmību jaunu virsotņu sasniegšanai.


Absolventus svētku dienā sveica solo izpildītāja Viktorija Kokoreviča, Balvu hip-hop stila deju studija “Di Dancers”, duets no Gulbenes – “Evita un Madara” un jauno deju dejotāju grupa “Pēkšņi”.
12.klases audzinātāja I.Balule sveica klases izglītojamos, atceroties dažādus kopā pavadītos mirkļus, kā arī vēlot absolventiem panākumiem bagātu dzīvi. Absolventi sirsnīgi pateicās skolas vadībai, skolotājiem, vecākiem un skolas darbiniekiem.
Pasākums noslēdzās ar skolas himnu un fotogrāfēšanos.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?