No 24.-27.maijam Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Erasmus+ projekta “Be Child – For an Inclusive School” Līguma numurs 2020-1-IT02-KA229 -079175_3 aktivitātes. Skolā ieradās dalībnieki no partnervalstīm – Portugāles, Itālijas un Maķedonijas.

Projekta īstenošana sākās ar skolas direktores B.Vizules un Balvu novada Domes priekšsēdētāja S.Maksimova uzrunu, kam sekoja neliels koncerts – tautu deju kolektīva “Kastanis” priekšnesumi un modes skate. Projekta dalībnieki iepazinās savā starpā, iesaistoties “Ledus laušanas” aktivitātēs un devās ekskursijā pa skolu.

Dalībnieki iepazina Balvu muzeju, jauniešu centru, kurā notika dažas aktivitātes un devās ekskursijā uz Balvu kultūras un atpūtas centru, apmeklēja z/s “Kotiņi”, kur guva priekšstatu par ražošanu un baudīja pusdienas, izgaršojot latviešu tradicionālos ēdienus. Mobilitātes laikā partnervalstu dalībnieki iepazina Alūksnes pilsētu, apmeklējot Vides Labirintu Dabas muzejā, Alūksnes jauno pili, dodoties nelielā ceļojumā pa pilsētu ar vilcienu “ Severīns” ar audiogidu angļu valodā, uzklausot teiksmaino mūzikas un gaismu vēstījumu par Alūksnes viduslaiku pili "Marienburgas Astotais brālis" un uzkāpjot skatu tornī. Projekta dalībnieki ar interesi un aizrautību iesaistījās Erasmus+ projekta aktivitātēs par tematu “Bērnu tiesības”, veidojot kolāžas un saskaņojot bērnu tiesību nosaukumus ar aprakstiem. Iespaidīga un atmiņās paliekoša būs ekskursija kājām pa mūsu valsts galvaspilsētu, iepazīstot nozīmīgākās un skaistākās vietas Vecrīgā un Rīgā. Noslēguma pasākumā dalībnieki saņēma sertifikātus, dalījās iespaidos ar pieredzēto Latvijā, aktīvi iesaistījās latviešu tautu dejās Upītes folkloras kopas pavadībā, dziedāja savas nacionālās dziesmas un priecājās tā, ka negribēja doties projām.
Ar mobilitāti Latvijā projekts noslēdzās. Projekta dalībnieki guva spilgtas emocijas gan iepazīstot mūsu valsti, mūsu ēdienus, gan iesaistoties aktivitātēs par tematu “Bērnu tiesības”. Ciemiņi devās mājās iedvesmoti, ar pozitīvām emocijām. Visi dalībnieki bija sajūsmā par Latvijas valsti, tās skaistumu, sakoptību, par mūsu skolu un brīnišķīgi pavadīto laiku Latvijā, par veiksmīgi izvēlētajām un īstenotajām aktivitātēm nedēļas laikā.

projekta dalībnieku kopbilde