Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola nupat realizējusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu “Darba tirgus bez robežām”, kas ļāvis tai iegūt modernu mācību aprīkojumu apģērbu darināšanai un darbam ar koku. Kopējās projekta izmaksas sastādījušas vairāk kā 60 000 eiro, kas ir neatsverams ieguldījums skolēnu nākotnē.

LatgalesRegionalaTV

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.eu