"Piepildījies beidzot izsapņotais un lolotais sapnis par profesionālajām šūšanas iekārtām tieši tērpu stila speciālistiem, kā arī par jaunām, skaistām un gaišām mācību telpām," tā 23.ferbuārī, atklājot profesionālo iekārtu un mācību telpu apskati Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV), teica tās direktore Biruta Vizule.

Kā informēja Kristīne Lele, BPVV direktores vietniece profesionālās izglītības darbā un projekta "Darba tirgus bez robežām" koordinatore no izglītības iestādes puses, tad BPVV notiek mērķtiecīgs darbs, lai Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr. LLI-183 "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)" noritētu veiksmīgi. Divās profesionālajās izglītības programmās - "Koka izstrādājumu izgatavošana" un "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija" - ir plānota profesionālo iekārtu iegāde. Projekta 1.kārtā ir iegādātas profesionālākās un modernākās šūšanas iekārtas, lai nodrošinātu iespēju topošajiem tērpu stila speciālistiem mācīties un strādāt ar jaunākajām iekārtām, bet martā arī profesionālās izglītības programmas "Koka izstrādājumu izgatavošana" audzēkņi tiks pie savām iekārtām.


Pati interesantākā šīs prezentācijas daļa bija tērpu kolekciju demonstrēšana, kuras gan tapušas vēl uz vecajām iekārtām. Balvu novada Domes vadībai, deputātiem, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai, kā arī citiem interesentiem tika demonstrētas tērpu kolekcijas - "Balvu muižas prominences" 3. un 4.kursu audzēkņu izgatavotie tērpi profesionālo izglītības priekšmetu pedagoģes Anita Matules-Bordānes vadībā un "Pustumsa" 2. un 3.kursu audzēkņu izgatavotie tērpi profesionālo izglītības priekšmetu pedagoģes Aigas Jansones vadībā.
Skolotāja A.Matule-Bordāne skatītājus iepazīstināja ar to, kā top tērpu kolekcija un atgādināja, ka meitenes pašas tos izdomā, pašas šuj un pašas arī demonstrē. 
Kolekcija "Balvu muižas prominences" ir skolotājas A. Matules-Bordānes ideja. Viņa pamanīja audumu, kuru dāvinājuši BPVV zviedru sadarbības partneri un uzreiz radās vīzija, kādas, šajā gadījumā kleitas, izskatīsies, ar to iepazīstinot audzēknes. Pedagogs ir atbildīgs par to, lai tērpi veidotos kā kolekcija, nepietiek tikai ar vienojošu elementu - audumu, jo nepieciešams pieskaņot dažādas mežģīnes, citus palīgmateriālus, audumus un aksesuārus, kurus palīdzēja veidot arī BPVV skolotāja Skaidrīte Veina.
Darbs sākas ar apģērba ideju skicēšanu, kur meitenes pašas izvēlas, kāda kleita izskatīsies, mērīšanu, konstruēšanu. Īpaša pieredze meitenēm, izgatavojot tērpu kolekciju, bija tieši piedurkņu konkurēšanā, modelēšanā. Tad sākas šūšana, nebeidzama krokošana, kurai audzēknes veltījušas pat vakara stundas. Un, lūk, varam baudīt rezultātu!
Projekta sadarbības partneris ir Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs BPVV. Profesionālo iekārtu iegāde notika sadarbībā ar SIA "Burdas salons". Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs pēc iekārtu, mācību telpu un tērpu kolekciju apskates teica: "Man tiešām ir gandarījums, ka iekārtas, ko iegādājusies BPVV, nav pieejamas tuvākā apkaimē. Domājam, ka mēs mācēsim, pateicoties skolotājām, direktorei un visu kopējai sadarbībai, izmantot projektā iegādātās iekārtas vērtīgi un ar atpazīstamības zīmi Austrumu pierobežā, jo, redzot šīs, kā arī iepriekšējās kolekcijas, var saprast, ka pedagogi ir īstajā vietā, un novēlu, lai pietiek dzirkstelītes jaunām idejām. "
Arī Ivo Pūķis, SIA "Burdas salons" direktors izteica prieku par veiksmīgo sadarbību un iespēju BPVV piedāvāt jaunākās paaudzes tehniku, teikdams: "Man ir prieks redzēt, ka skolēni tiek ievirzīti profesijā. Protams, mēs saprotam, ka visi nebūs šuvēji, bet galvenais, ka tiek radīta interese. Tas ir pateicoties pedagogiem un lieliskajai komandai. Lai arī turpmāk izdodas radīt skaistus darbus!" 
Turpretim Gunta Brūmane, SIA "Burdas salons" valdes priekšsēdētāja, nozares ekspertu padomes "Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana" darba devēju puses eksperte, novēlēja: "Lai topošie tērpu stila speciālisti ir kā vēstneši, kas slavētu savu skolu, savus skolotājus un nestu pašvaldības vārdu tālāk! Jums tas noteikti ir jādara, jo tikai jūs to varat izdarīt! "
Projekta Nr. LLI-183 "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte) " ("Labour Market without Borders (Mobility)")  mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas un uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām. Šajā pārrobežu sadarbības projektā ir iesaistītas pavisam astoņas izglītības iestādes. Četras profesionālās izglītības iestādes no Latvijas - Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienība, Malnavas koledža, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”, kā arī četras profesionālās izglītības iestādes no Lietuvas – Zarasu Lauksaimniecības skola, Utenas reģionālais profesionālās apmācības centrs, Jonišķu Lauksaimniecības skola,  Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskola. Projekta vadošais partneris ir Krāslavas novada pašvaldība.

www.latlit.lv

www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.eu

 

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam. Kopējais projekta finansējums:  903 891,96 EUR, no kura Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums).