No 9.- 11. maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Anita Matule – Bordāne un 3. kursa audzēknes Viola Garā, Selīna Švāgere un Elīna Kļanska piedalījās Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-183) „Darba tirgus bez robežām” mobilitātē Lietuvas pilsētā Alantā.
Visas trīs dienas bija veltītas ainavu dizaina tēmai, dažādiem konkursiem un darbam Alantas tehnoloģiju tehnikumā.


Pirmajā dienā mobilitātes dalībnieki noklausījās ainavu dizaineres Jolantas Bimbirienes lekciju par galvenajiem ainavu dizaina aspektiem un apmeklēja Alantas muižas dārzu. Pēc dārza apskates notika konkurss – uz papīra ar apzīmējumiem vajadzēja izveidot ainavas dizainu noteiktai muižas dārza teritorijai. Lielu gandarījumu sagādāja konkursa rezultāti, proti, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas komandas darbs konkursā ieguva 1. vietu. Darbs tiks rādīts profesionāliem dizaineriem un, iespējams, tiks realizēts. 
Otrajā mobilitātes dienā tika organizēts brauciens uz blakus ciematu Moletai, kur tika rādītas skaistās, ainaviskās atpūtas vietas pie ezera, parka ainava ar skulptūrām un brīnišķīgā Mindūnas skatu torņa ainava, kāda paveras 36 metru augstumā. Dienas otrajā pusē mobilitātes dalībniekiem tika demonstrēta puķu stādu audzēšana Audingas siltumnīcās, kur iegūtās zināšanas varēja pielietot turpmāk piedāvātajās praktiskajās aktivitātēs: puķu stādīšanā, priedīšu stādīšanā, dekoratīvo koku cirpšanā un darbā ar traktoru. Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas komanda izvēlējās praktisko darbu ar traktoru, kas izrādījās zāles pļāvējs un veicamais uzdevums – futbola laukuma nopļaušana, bet arī šis darbs nesagādāja grūtības, komanda ātri apguva braukšanas prasmes un aizrautīgi nopļāva stadionu.
Noslēdzošajā projekta dienā tika organizētas aktivitātes “Puķu valoda”, kurās bija gan teorētiskais, gan praktiskais pārbaudījums, kā arī konkurss ar mobilajām aplikācijām. Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pārstāvjiem bija ļoti labs komandas darbs, tāpēc arī rezultāti bija ļoti labi.

www.latlit.lv

www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.