29. novembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)", projekta Nr.LLI-183, sadarbības partneri no Lietuvas Zarasai Lauksaimniecības skolas rīkoja izglītojošu izstādi/konkursu “Mis Mokykla 2018”. Šāds pasākums tiek organizēts jau 18. gadus.
Izglītojošajā izstādē/konkursā piedalījās Elīna Kļanska no profesionālās izglītības programmas “Tērpu stila speciālists” 4. kursa un Agita Matule no viengadīgās arodizglītības programmas. Pārtraukumā tērpu kolekciju “Balvu muižas prominences” demonstrēja Alīna Logina, Viola Garā, Selīna Švāgere, Ksenija Hmeļova, kā arī konkursantes Elīna un Agita.
Ar prieku pieņēmām uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā jo tā bija iespēja demonstrēt tērpus, kā arī mājas darba uzdevums bija izveidot tērpu no agrotīkla.

Konkursa dalībniecēm bija jāsagatavo pieci mājas uzdevumi:

1) uzstāšanās, kur iepazīstina sevi, apģērba kodekss – kokteiļkleita;
2) talanta konkurss;
3) abstraktā tērpa konkurss (pašam jāizgatavo tērps no agrotīkla un tas jādemonstrē);
4) foto konkurss (jāsagatavo 5-7 profesionālas fotogrāfijas);
5) elegances konkurss, kurā jādemonstrē vakartērps.

Neatkarīga žūrija dalībnieces vērtēja pēc šādiem kritērijiem:

1) oriģinalitāte,
2) uzdevuma izpildes profesionālisms,
3) artistiskums un radošums,
4) mākslinieciskās prasmes un izpildījuma kvalitāte,
5) estētiskums un skatuviskums,
6) drosme un iznesīgums,
7) prasme improvizēt.

Pavisam konkursā piedalījās 15 dalībnieces no vairākām Lietuvas skolām, bet Latviju pārstāvēja “Saules skola” no Daugavpils un mūsu skola. Atsevišķi vērtēja Zarasai Lauksaimniecības skolas dalībnieces un viesu skolas konkursantes. Visas dalībnieces saņēma nominācijas un dāvanas, bet uzvarētājas – naudas balvas.
Elīna Kļanska saņēma augstāko nomināciju “Mis gracija 2018”, bet Agita Matule – “Mis talentas 2018” un galveno balvu “Mis viešnia 2018”, kā arī dāsnu naudas balvu.
Pēc pasākuma visi tika aicināti uz banketu, kur uzvarētājas aizdedza salūtsveces.
Pēc daudzajiem komplimentiem un sarunas ar projekta Lietuvas koordinātori Aigu Joneli, uzzinājām, ka esam atstājušas tikai pozitīvus iepaidus un “uzdzinušas” šim konkursam jaunu līmeni. Savukārt jūgendstila tērpu kolekcija uzrunāja seno laiku tērpu meistari no Lietuvas. Gaidīsim sadraudzības vizīti!
Pateicamies par darbu, gatavojoties konkursam:, skolotājiem Ilutai Balulei un Ērikam Kanaviņam, audzēknēm Lindai Balulei, Selīnai Švāgerei un Violai Garai.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv , www.europa.eu

A. Matule - Bordāne