Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) ietvaros, no 26.03.-28.03.2019. „Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā” (BPVV) notika trīs dienu radošās darbnīcas „Ainavu dizains interjerā”, kurās piedalījās mājinieki BPVV un  projekta partnerskolu dalībnieki no Daugavpils „Saules skolas” un Lietuvas projekta partnerskolas „Alantas Tehnoloģiju un biznesa skola ”, „Jonišķu Lauksaimniecības skola” un „Zarasu Profesionālā skola”.

 

Radošo darbnīcu uzdevums - sekmējot  pārrobežu projekta reģiona izglītojamo un pedagogu sadarbību, veidot ainavu dizaina elementus interjerā. Tā kā BPVV projekta ainavu dizaina bloku pārstāv ar profesionālās izglītības programmu “Kokizstrādājuma izgatavošana”, jaunieši un pedagogi interpretēja ainavu dizaina tēmu interjerā, veidojot dekoratīvu koka rāmi, kā funkcionālu dekoratīvu elementu sienu apdarei un ainavu dizainam raksturīgu caurvijošu elementu, kas veic arī praktisku funkciju, izmantojot to kā modernu koka kastes risinājumu oļu un augu izvietošanai. Turpinot, projektā iesākto sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studenti Gaļinu Asmaiti, jaunieši un pedagogi tika iepazīstināti ar prezentāciju „No idejas līdz rezultātam”. Kopīgi ar G.Asmaiti tika vizualizēta ideja par ainavu dizaina elementus saturošu interjeru vienā no skolas gaiteņiem, izvēlētos krāsu salikumus tajā, koka elementu izvietojumu, fotogrāfiju rāmju izvietojumus, mērot augstumus, attālumus, platumus, skicējot koka konstrukciju izgatavošanas izmērus, ņemot vērā G.Asmaites ieteikumus un norādījumus par interjera un ainavu dizaina izstrādes būtiskajām iezīmēm. Koka konstrukcijas tika izgatavotas izmantojot projektā iegādātās iekārtas, kas būtiski atviegloja un paātrināja darba procesu.

Lai projekta dalībnieki iepazītu Balvu ainavu dizainu, dalībnieki devās ekskursijā pa Balvu pilsētu, apmeklēja Balvu novada muzeju un iepazinās ar senajiem instrumentiem un amatiem “Seno amatu darbnīcā”, baudot “Lāča dārza” iespaidīgo akmeņu ainavu dizainu.

Trīs dienu radošās darbnīcas topošajiem dažādu profesiju pārstāvjiem apliecināja, ka profesionālim ar labām valodu zināšanām darba tirgus, patiesi, var būt bez robežām, ko veiksmīgi popularizē pārrobežu sadarbības  projekts LLI -183.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.eu