No 28.aprīļa līdz 1.maijam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Būvizstrādājumu galdnieks” audzēkņi pedagoga Ē.Kanaviņa vadībā, projekta Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”), projekta numurs LL1-183, ietvaros piedalījās Dizaina & arhitektūras darbnīcās Cēsīs.


Darbnīcās piedalījās kokapstrādes, dizaina un arhitektūras profesionāļi, studenti un entuziasti, kuriem ir labi sagatavotas koka izstrādājumu idejas. Testējot, uzlabojot un attīstot līdz praktiski pielietojamam eksemplāram, kuru iespējams nodot pirmajam lietotājam, vai vairāku pārdošanai gatavu produkta eksemplāru izgatavošana; ekonomisko aprēķinu, biznesa modeļa un mājaslapas izstrāde. Koka darbnīcas rezultāti tika demonstrēti Koka dienu konferencē 2. maijā, kā arī radošo industriju centrā Skola6 un Cēsu pilsētvidē 3. un 4. maijā.
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas komanda meistara Ē.Kanaviņa vadībā īstenoja Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studentes G.Asmaites dizaina ideju – bērnu gultiņu, kas tapa trīs dienu laikā.
Meistars un audzēkņi atzina, ka projekta ietvaros izglītības iestādei iegādātās kokapstrādes iekārtas, kas ievērojami sekmējušas jaunu prasmju attīstīšanu un ļāvušas apgūt daudzas jaunas tehnikas, kā piemēram izmantot CNC jeb datorizētās frēzēšanas un gravēšanas iekārtas sniegtās iespējas dizaina īstenošanā.
Kā atzina meistars Ē.Kanaviņš, mentori, kuri veikuši darbu vērtēšanu un snieguši ieteikumus, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studentes G.Asmaites darba gala rezultātu novērtējuši ļoti labi, neizsakot nekādus aizrādījumus vai ieteikumus, kas vēlreiz apliecina meistara Ē.Kanaviņa un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Būvizstrādājumu galdnieks” audzēkņu meistarību un veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studenti G.Asmaiti
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.eu