Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Konventa pārstāvji

Nr. p.k.

Personas vārds, uzvārds

Pārstāvētā iestāde vai uzņēmums

Ieņemamais amats iestādē vai uzņēmumā

Amats konventā

Kontakttālruņa numurs

E-pasta adrese

1.

Gunta Brūmane

SIA „Burdas salons”

Valdes priekšsēdētāja, Nozares ekspertu padomes „Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana” darba devēju puses eksperte

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk – BPVV) Konventa loceklis

 +371 29249555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Ināra Dundure

Latvijas Pašvaldību savienība

Padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos

BPVV Konventa loceklis

 +371 26486654

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

3.

Ivo Pūķis

SIA „Burdas salons”

Direktors

BPVV Konventa loceklis

+371 29621617

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Sandra Kapteine

Balvu novada pašvaldība

Domes priekšsēdētāja vietniece

BPVV Konventa priekšsēdētāja

+371 64522225, +371 26345838

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Andris Kazinovskis

Balvu novada pašvaldība

ZS “Rātnieki” īpašnieks, politiķis

BPVV Konventa loceklis

+371 29134360

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Inta Kaļva

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Vadītāja vietnieks izglītības kvalitātes jautājumos

BPVV Konventa loceklis

+371 29437260

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Intars Salmanis

SIA „AMISA”

Valdes priekšsēdētājs

BPVV Konventa loceklis

+371 29194305

intars.salmanis7@

inbox.lv

9.

Biruta Vizule

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Direktore

BPVV Konventa loceklis no izglītības iestādes puses

+371 26178911

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Inta Vilkaste

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Direktores vietniece izglītības jomā

BPVV Konventa loceklis no izglītības iestādes puses

+371 28363183

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Inga Čipate

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Direktores vietniece profesionālās izglītības darbā

BPVV Konventa loceklis no izglītības iestādes puses

+371 26446158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nauris Pomers

SIA “ASNA-G”

Valdes priekšsēdētājs

BPVV Konventa loceklis

+371 26323401

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.