11. februārī  pedagogi pulcējās uz Metodisko dienu, lai pamatojoties uz jaunajos pamatizglītības un vispārējās izglītības standartos, kā arī profesionālās izglītības standarta projektā plānotajiem rezultātiem, analizētu sasniedzamā rezultāta kompleksitāti caur septiņām mācību jomām. Pedagogiem darbojoties grupās, tika modelētas mācību stundu aktivitātes, kas atbilstošas jaunā standarta prasībām. Darba grupas prezentējot veikumu, sniedza atgriezenisko saiti, ka jaunajā mācību saturā uzsvars likts uz padziļinātu izpratni un kopsakarību veidošanu, īstenojot kompleksas prasmes, lietpratību un pārnesi.


14. februārī, tāpat kā daudzviet pasaulē, arī mūsu skolā valdīja Valentīndienas noskaņas. Visi bija aicināti būt radošiem un atļauties uzvilkt ko košāku, kādu sarkanu aksesuāru. Par svētku noskaņojumu skolā parūpējās skolas Izglītojamo pašpārvalde.
Visu Valentīndienas nedēļu skolēni varēja doties uz izveidoto foto stūrīti, kurā iemūžināt sevi un draugus fotoattēlā. Romantiskās noskaņās veidotais fotostūrītis tapa pateicoties floristikas pulciņa vadītājai. Fotografēties gribētāju bija daudz.


2020. gada 3. februāra agrā rītā 25 Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni kopā ar 4 pedagogiem devās ceļā uz Rīgas lidostu, lai turpinātu ceļu uz Dāniju Nordplus Junior projekta “ICT and Culture – learn about 21st century skills and other cultures” ietvaros. Projekta mērķis bija dalīties pieredzē, kā mācību procesā tiek pielietotas tehnoloģijas, kā arī iepazīt dāņu kultūru, dodoties ekskursijās un apmeklējot dažādas kultūrvēsturiskas vietas un muzejus.Šī gada 23.janvārī skolā viesojās Helena Haldorsen un Balvu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Gunita Prokofjeva. Gunita pati iepriekš strādāja šinī skolā ar jauniešiem un lieliski prata Helenai pastāstīt par to, kas notiek mūsu skolā, kā mācās jaunieši, kuri izvēlējušies profesionālo izglītību.

Helena ir Eiropas brīvprātīgā darba veicēja programmā Erasmus+. Biedrības "Kalmārs"  un Balvu Bērnu un jauniešu centra (turpmāk – BBJC) sadarbības projektā "Give to get", projekta ietvaros Helena no pagājušā gada septembra līdz janvāra beigām dzīvoja un strādāja Balvos. Jauniete organizēja dažādus pasākumus jauniešiem, radošās darbnīcas bērniem, piedalījās BBJC rīkotajos pasākumos. 


2019.gada 19.decembris Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) bija patīkamiem mirkļiem piepildīts.
Rīts sākās ar erudīcijas spēli „Prātnieks” (spēle par Latviju). Šī bija finālspēle, kurā asprātībā un erudīcijā sacentās uzvarētāji - skolas 7.a klases izglītojamie un 3.kursa izglītojamie. Finālspēlē uzvaru guva 3.kursa audzēkņi.


2019. gada 19. decembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” projekta ietvaros Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā Ziemassvētkus ieskandināja koncertprogramma „Kluso nakšu noslēpums”. Visiem klātesošajiem – gan izglītojamajiem, gan skolotājiem bija iespēja baudīt skaistu koncertu. Klausījāmies komponista Māra Lasmaņa jaunās, ziemas gadalaikam veltītās dziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem, kā arī tradicionālo Ziemassvētku dziesmu apdares dziedātājas Ingunas Kalniņas izpildījumā. Dziesmas pie klavierēm pavadīja pats komponists Māris Lasmanis. Muzikālo daļu papildināja un bagātināja aktrises Anitas Grūbes brīnišķīgie un iedvesmotie dzejas un īsprozas lasījumi, kuri akcentēja Ziemassvētkiem raksturīgo mieru un klusumu. Īpašo noskaņu radīja ziemīgi un grezni rotātā skolas aktu zāle.


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs un izglītojamie izsaka sirsnīgu pateicību „Velku biedrībai”, Ivaram Velkam, Liānai Velkai un organizācijai Hjärta till Hjärta (Heart to Heart) un Vivi-Ann Ahlström . Par atsaucību un atbalstu, lai profesionālās vidusskolas izglītojamie Ziemassvētkos saņemtu naudas balvas par labiem un augstiem sasniegumiem mācību darbā, un aktīvu skolas sabiedrisko darbu.

Lai Jaunajā gadā īstenojas Jūsu sapņi, piepildās ieceres un sniedz gandarījumu paveiktais!

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīva un izglītojamo vārdā direktore Biruta Vizule

 


6. decembrī skolā pulcējās novada skolu pārstāvji, lai otrajā forumā „Profesionālā izglītība - atslēga uz darba tirgu” spriestu par iespējām apgūt profesionālās iemaņas netālu no savas dzīvesvietas, kā arī uzklausītu veiksmes stāstus, kam pamatā bijusi profesionālās izglītības iegūšana.
Foruma dalībnieku mērķis - uzklausīt dažādu profesiju pārstāvju stāstus par to, kādas iespējas viņiem pavēra profesionālā izglītība, iesaistīt jauniešus diskusijās par šādas izglītības priekšrocībām, kā arī uzklausīt ieteikumus, kā pilnveidot un uzlabot profesionālo izglītību Balvos.


2019.gada 20.decembrī BPVV pedagogi aktīvi darbojās izglītojošajā pedagoģiskās padomes sēdē, kurā pedagogi izspēlēja simulācijas spēli par vidusskolas programmas izvēlņu grozu piedāvājumu un mācību satura veidošanu.
Pēc spēles pedagogi apguva profesionālas kvalifikācijas pilnveides programmu „Mentorings – efektīvs atbalsts jaunajiem pedagogiem”, skolotājas Anitas Matules – Bordānes vadībā.


2019.gada 17.decembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas radošie jaunieši viesojās pie senioriem pansionātā „Balvi”, lai iepriecinātu pansionāta ļaudis ar skanīgām dziesmām, jautrām dejām, svētku dzeju un tērpu kolekcijām.
Seniorus ar gaidāmajiem ziemas saulgriežu un gadu mijas svētkiem sveica skolas direktore Biruta Vizule, vēlot veselību, izturību un možu garu ik dienu.
Gandarījums par pasākumu bija ne tikai tā klausītājiem, bet arī jauniešiem, kuri uzstājās, paužot prieku par jauko uzņemšanu un senioru patiesajām emocijām.
Koncerta noslēgumā jaunieši izteica secinājumus, ka ne jau nauda vai bagātība ir vērtība, bet tuvinieku atbalsts ir tas, kas visvairāk nepieciešams ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, ne tikai svētkos, bet katru dienu.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?