4. kurss kopā ar audzinātāju Anitu Matuli bija draudzīgs, saliedēts, dzīvespriecīgs kolektīvs.

Kursā bija daudz jokdaru, tas skolas dienas padarīja priecīgākas. Jaunieši saņēma ne tikai profesionālo dokumentu, bet arī Latvijas Amatniecības kameras zeļļa diplomu.
Prasmīgi amatnieki, uzvarētāji profesionālajos konkursos, sportisti, zemessargi.

Kā teiktu Reinis: "Nu tādā ziņā jau malači!"


Mācību gada iepriekš pēdējā diena bija pārgājienu un ekskursiju diena. 8. a klase šo dienu izmantoja lietderīgi, dodoties maršrutā ar velosipēdiem Balvi- Vīksna- Balvi.

Pirmā pieturvieta bija Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, kur tikāmies ar vadītāju Intu Kaļvu. Šeit jaunieši ieguva noderīgu informāciju par to, kas ir un kādu ieguldījumu novada attīstībā sniedz „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs.” Paciemojoties Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, paldies vārdus teicām uzņēmējiem un skolas labdariem SIA „Čivix”- Ivaram Saidem, „Eco fabrika”- Šultu ģimenei un Anitai Šmitei par finansiālu atbalstu skolas jauniešu motivēšanā. Paldies vārdus pateikuši un iepazinušies ar šiem uzņēmējiem, jaunieši devās tālāk ceļā Balvi–Vīksna, braucot pa Vīksnas jaunizveidoto velomaršrutu, iepazīstot un izbaudot apkārtējo ainavu un dabu. Nonākot galamērķī pie  Sprogu ezera, sekoja pārbrauciena neformālā daļa – pikniks, spēles un peldēšanās. Pārbrauciena laikā jaunieši nobraukuši ~ 35km.

 8.a klases audzinātāja Sintija Heninga.


Šī gada 18.maijā Krāslavā notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) uzsākšanas sanāksme. Šajā projektā piedalās Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Projekta ietvaros tiks iegādātas kokapstrādes iekārtas un šujmašīnas, lai uzlabotu izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai, nodrošināti kvalifikācijas celšanas pasākumi pasniedzējiem, organizētas darbnīcas skolniekiem ar mērķi uzlabot prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām.


Ceturtdien, 11. maijā mūsu skolas audzēkņi un skolotāji devās uz Daugavpili, lai piedalītos Latgales Profesionālās izglītības iestāžu radošajā pasākumā „RADI, RĀDI, RAIDI! 2017”.

Vienības laukumā rosījās radošās darbnīcas ar profesiju prezentācijām. Mūsu skolas darbnīcā „Modernais skroderis” skolotāja Aiga Jansone piedāvāja ar izšujamo programmējamo šujmašīnu izgatavot apsveikumus māmiņu dienai, bet

„Koka darinājumu darbnīcā” skolotājs Ēriks Kanaviņš un 2. kursa audzēknis Raivis Broks mācīja izgatavot koka ziedus un izmēģināt seno laiku rotaļlietas. Liela piekrišana bija skolotāja Ērika jaunajai atrakcijai „Labirints”- stāvot kājās jāmēģina ripināt koka bumbiņa pa labirintu, mainot līdzsvaru.


Sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) veiksmīgi rit jau otro mācību gadu, balstoties uz Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) un RTA noslēgto sadarbības līgumu un sadarbības plānu. Sadarbības ietvaros tika realizētas tādas aktivitātes kā BPVV izglītojamo dalība starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, RTA pārstāvju praktisko nodarbību vadīšana BPVV dizaina jomā, kā arī divu RTA lektoru (Silvija Mežinska, Viviāna Bulindža) dalība mazo bērnu 10 gadu jubilejas modes skates žūrijas statusā.

Tupinot izvērst sadarbību, šī gada 11.maijā BPVV vispārizglītojošā virziena 11. un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālo izglītības programmu 3.kursa audzēkņiem notika nodarbības RTA.


Šī gada 13. maija rītā pie Balvu strūklakas „Plaukstošā ūdensroze” Balvu Profesionālās un izglītojošās vidusskolas 12.klašu izglītojamos sagaidīja pilsētas simbols „Balvu vilks”, kurš jauniešus informēja par dienas notikumu gaitu. Sekojot Balvu vilka norādījumiem, izglītojamie devās uz bērnudārzu „Sienāzītis”, kur viņiem bija iespēja noklausīties mazo „sienāzēnu” koncertu. Šis bija pirmais bērnības piedzīvojums, kas paliks jauniešu atmiņā kā skaists un emocionāls mirklis. Tālāk viņu takas veda pie Balvu dižozola, kur tos ar nākamajiem uzdevumiem sagaidīja „Lāča dārza” saimnieks lācis. Viens no lāča uzdevumiem bija pīnīšu pīšana, lai stiprinātu Latvijas spēcīgāko koku – ozolu.

Nākamais atmiņu ceļš veda uz Balvu pamatskolu, kur jauniešus sagaidīja otrās klases skolēni, liekot atcerēties skolas laika aktivitāti – klasīšu lēkšanu. Tālāk izglītojamie devās iepazīt pieaugušo dzīvi Balvu novada pašvaldībā. Vietā, kur tiek pieņemti lēmumi, īstenotas iniciatīvas un veikta pārvaldes uzdevumu izpilde. Balvu novada pašvaldībā jauniešiem bija iespēja apsēsties Domes priekšsēdētāja krēslā.


Šī gada 13. maijs Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā tika iezvanīts ar pēdējā skolas zvana skaņām 9.klašu izglītojamajiem.

Visas dienas garumā jaunieši piedalījās dažādās meistardarbnīcās. Pie meistara Ērika un Aigara tika sniegta iespēja nostiprināt savas zināšanas, kā arī parādīt savas prasmes koka izstrādājumu izgatavošanā. Savukārt „Skrauču darbnīcā” pie meistares Aigas skolēniem bija iespēja strādāt ar dažādiem tekstilmateriāliem un pogām. „Rūķu darbnīcā” meistare Skaidrīte izglītojamajiem iemācīja meistarstiķi, kā apvienot spēku un gudrību. Skolēni darināja pīnītes, tām klāt piesienot sirsnīgus un stiprinošus vārdus, ko vēlāk piestiprināja ozoliem, lai tie piepildītos. Jaunieši kopīgi ar Balvu vilku piedalījās ceriņkrūmu stādīšanā, kas turpmāk rotās izglītības iestādes apkārtni.

Jauniešiem tika sniegta iespēja piedalīties spēlē – „Marshmallow izaicinājums”, kur katrai komandai bija jāizdomā sava stratēģija un no palīgmateriāliem jāizveido visgarākais tornis. Izglītojamie atzina ka spēlē iegūtās stratēģiskās zināšanas izmantos arī ikdienas dzīvē.

Pasākuma noslēgumā izglītojamie kopā ar Balvu vilku un lāci, kā arī ar izglītības iestādes vadību nofotografējās un nosūtīja lidojumā savus vēlmju un sapņu balonus.


Maija mēnesī Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 8.- 9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) Daibē. Ekskursijas mērķis bija iegūt zināšanas par cilvēka un vides mijiedarbību, kā arī par vides piesārņojumu. Dalībnieki iepazinās ar atkritumu apsaimniekošanas poligonu un darbību ikdienā, kā arī uzzināja, cik svarīgi ir šķirot atkritumus, no kuriem pēc tam ražo jaunus produktus. Izglītojamie redzēja, cik ļoti atkritumi piesārņo zemi un gruntsūdeņus, tāpat uzzināja, ka no atkritumiem var ražot elektroenerģiju, un audzēt tomātus apsildāmās siltumnīcās. Saistoša bija lekcija par atkritumu sadalīšanās ilgumu, tādejādi gūstot zināšanas par ilgtspējīgu vides saglabāšanu.       

Rakstu sagatavoja skolotāja Sintija Heninga.


13.maijā Balvos notika lauku labumu tirdziņš, kurā piedalījās Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 2 skolēnu mācību uzņēmumi.

SIA „Sīlis” uzņēmuma vadītājs Aivars Sīlis, kurš izgatavo suvenīrus, atzina, ka nākotnē ir nolēmis uzlabot un attīstīt savu uzņēmumu. Otrs uzņēmums „Mēs par nākotni” tirgoja pašdarinātus svečturus ar izgrebtām latvju zīmēm. Šo uzņēmumu pārstāv zēni no 1. kursa Rihards Evardsons, Rihards Toms un Nikolajs Garders.

Tirgojot savus produktus, skolēni vēlreiz pārliecinājās, cik svarīgs ir mārketings, kā tiek produkts piedāvāts, kā noformēta tirdzniecības vieta, kā pasniegta prece pircējam.

Skolēni ir gandarīti par tirgošanos un strādā, lai varētu piedāvāt vēl jaunākus un interesantākus pašradītos produktus.

Dalība gadatirgū skolēniem sniedz neatsveramu pieredzi un norūda caur veiksmēm un neveiksmēm, tādējādi liekot analizēt pieļautās kļūdas un nepārtraukti attīstīties. Skolēni saprata, ka ir ļoti svarīgi ražot inovatīvu produktu, kam piemīt izaugsmes potenciāls.

Skolēni atzina, ka ir gandarīti par dalību un cer piedalīties turpmākajos projektos, kas veicinās uzņēmējdarbības iemaņu un talanta attīstību.


Maija mēnesī Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni piedalījās konkursā - "RADI, RĀDI, RAIDI 2017!" Ar tērpu kolekciju - "Tādi diegi"Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?