25.02.2020. BPVV skolēni: Artis Fribergs, Raivis Dokāns, Kristīne Zotova, Emīlija Fedotova, Daniela Dimitrijeva, Samanta Kaļva un Ksenija Tupicina devās uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kur piedalījās biznesa spēlē „Ceļš uz bagātību”.

Skolēniem bija uzdevums no Centrālās laboratorijas filiālēm veidot loģistikas maršrutu uz apgabala centru, pēc principa „Just time” – vienmēr laikā!

Skolēnu komandas darbs pierādīja viņu spēju sadarboties, komunicēt, analizēt un definēt.

Paldies Jums par darbu!


Labdien!

Nosūtām Slimību profilakses un kontroles centra vēstuli Nr. 1-8.1.2/439 “Par COVID-19 skartajām teritorijām  un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs” (skat.pielikumu.)  

Dzintra Mergupe-Kutraite
Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības departamenta
eksperte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr.:   67047817


2020. gada 21.f ebruārī Daugavpilī norisinājās Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums. Forumā piedalījās arī BPVV Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieces Sindija Daniela Vizule un Anna Logina, un BPVV sabiedrisko attiecību speciālists Inga Čipate.
Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu iniciatīvu darboties pašpārvaldēs. Pasākuma gaitā jauniešiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas no ekspertiem, atrast jaunus draugus. Bija iespēja strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. Katrai foruma darba grupai bija sava tēma, ko moderēja Latvijā atpazīstami eksperti.


11. februārī  pedagogi pulcējās uz Metodisko dienu, lai pamatojoties uz jaunajos pamatizglītības un vispārējās izglītības standartos, kā arī profesionālās izglītības standarta projektā plānotajiem rezultātiem, analizētu sasniedzamā rezultāta kompleksitāti caur septiņām mācību jomām. Pedagogiem darbojoties grupās, tika modelētas mācību stundu aktivitātes, kas atbilstošas jaunā standarta prasībām. Darba grupas prezentējot veikumu, sniedza atgriezenisko saiti, ka jaunajā mācību saturā uzsvars likts uz padziļinātu izpratni un kopsakarību veidošanu, īstenojot kompleksas prasmes, lietpratību un pārnesi.


14. februārī, tāpat kā daudzviet pasaulē, arī mūsu skolā valdīja Valentīndienas noskaņas. Visi bija aicināti būt radošiem un atļauties uzvilkt ko košāku, kādu sarkanu aksesuāru. Par svētku noskaņojumu skolā parūpējās skolas Izglītojamo pašpārvalde.
Visu Valentīndienas nedēļu skolēni varēja doties uz izveidoto foto stūrīti, kurā iemūžināt sevi un draugus fotoattēlā. Romantiskās noskaņās veidotais fotostūrītis tapa pateicoties floristikas pulciņa vadītājai. Fotografēties gribētāju bija daudz.


2020. gada 3. februāra agrā rītā 25 Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni kopā ar 4 pedagogiem devās ceļā uz Rīgas lidostu, lai turpinātu ceļu uz Dāniju Nordplus Junior projekta “ICT and Culture – learn about 21st century skills and other cultures” ietvaros. Projekta mērķis bija dalīties pieredzē, kā mācību procesā tiek pielietotas tehnoloģijas, kā arī iepazīt dāņu kultūru, dodoties ekskursijās un apmeklējot dažādas kultūrvēsturiskas vietas un muzejus.Šī gada 23.janvārī skolā viesojās Helena Haldorsen un Balvu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Gunita Prokofjeva. Gunita pati iepriekš strādāja šinī skolā ar jauniešiem un lieliski prata Helenai pastāstīt par to, kas notiek mūsu skolā, kā mācās jaunieši, kuri izvēlējušies profesionālo izglītību.

Helena ir Eiropas brīvprātīgā darba veicēja programmā Erasmus+. Biedrības "Kalmārs"  un Balvu Bērnu un jauniešu centra (turpmāk – BBJC) sadarbības projektā "Give to get", projekta ietvaros Helena no pagājušā gada septembra līdz janvāra beigām dzīvoja un strādāja Balvos. Jauniete organizēja dažādus pasākumus jauniešiem, radošās darbnīcas bērniem, piedalījās BBJC rīkotajos pasākumos. 


2019.gada 19.decembris Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) bija patīkamiem mirkļiem piepildīts.
Rīts sākās ar erudīcijas spēli „Prātnieks” (spēle par Latviju). Šī bija finālspēle, kurā asprātībā un erudīcijā sacentās uzvarētāji - skolas 7.a klases izglītojamie un 3.kursa izglītojamie. Finālspēlē uzvaru guva 3.kursa audzēkņi.


2019. gada 19. decembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” projekta ietvaros Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā Ziemassvētkus ieskandināja koncertprogramma „Kluso nakšu noslēpums”. Visiem klātesošajiem – gan izglītojamajiem, gan skolotājiem bija iespēja baudīt skaistu koncertu. Klausījāmies komponista Māra Lasmaņa jaunās, ziemas gadalaikam veltītās dziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem, kā arī tradicionālo Ziemassvētku dziesmu apdares dziedātājas Ingunas Kalniņas izpildījumā. Dziesmas pie klavierēm pavadīja pats komponists Māris Lasmanis. Muzikālo daļu papildināja un bagātināja aktrises Anitas Grūbes brīnišķīgie un iedvesmotie dzejas un īsprozas lasījumi, kuri akcentēja Ziemassvētkiem raksturīgo mieru un klusumu. Īpašo noskaņu radīja ziemīgi un grezni rotātā skolas aktu zāle.


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs un izglītojamie izsaka sirsnīgu pateicību „Velku biedrībai”, Ivaram Velkam, Liānai Velkai un organizācijai Hjärta till Hjärta (Heart to Heart) un Vivi-Ann Ahlström . Par atsaucību un atbalstu, lai profesionālās vidusskolas izglītojamie Ziemassvētkos saņemtu naudas balvas par labiem un augstiem sasniegumiem mācību darbā, un aktīvu skolas sabiedrisko darbu.

Lai Jaunajā gadā īstenojas Jūsu sapņi, piepildās ieceres un sniedz gandarījumu paveiktais!

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīva un izglītojamo vārdā direktore Biruta Vizule

 
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?