Direktores sleja

 

Šogad pavasaris nāk, cīnoties ar ziemu, kura nemaz negrib atkāpties. Taču tāpat ir jūtams, ka pārmaiņas dabā noris- ir atlidojuši mājās svēteļi, dzērves, tiek vītas ligzdas un perināti mazuļi.
Pārmaiņas norit dabā, cilvēkos, dzīvē. Pārmaiņas ir process, kas virza uz attīstību.
Man patīk, ka notiek mainība uz augšu, uz pozitīvo. Jā, vienmēr ir sķēršļi, bet taču ir zināms, ka pretestība liek sasparoties, saņemties un vēl ar lielāku spēku doties uz priekšu.
Šajā pavasarī vēlu sasmelties daudz saules gaismas, pagūt papriecāties par vizbuļu zilumu mežmalā, pamanīt pumpuru atvēršanās laiku un līksmot par sulīgo zaļumu, kas pārklāj mūsu zemi.
Lai mūsu skolas kolektīvam ir dzīvesspēks ikdienas darbā, veiksme visos pārbaudījumos! Lai ir domas skaidrība, griba darīt un gūt panākumus!


Direktore Biruta Vizule

 

 


Novembris - patriotisma mēnesis, kas liek pārdomāt par latviešu tautas vēsturisko gājumu. Šis laiks ļauj apzināties, ka Dievs šo zemi ir radījis tieši mums, lai mēs te dzīvotu, veidotu stipras ģimenes, godā celtu darba tikumu, neaizmirstu tautas vērtības un tradīcijas, tās nodotu nākamajām paaudzēm. 

Šogad mums daba uz svētkiem ir sarūpējusi daudz baltās krāsas – sniega. Tas raisa gaišākas domas, ir pamats priecāties par mūsu skolas ikdienas panākumiem, atklājumiem, radošumu. Gribas ticēt labajam un domāt  par skaistāku  rītdienu. Tā būs, ja vairāk darīsim, nevis tikai tēlaini runāsim par savu dzimteni, pilsētu, skolu.

Mūsu spēks ir vienotībā un sirdsgudrībā. Katru dienu sāksim ar vienu labu domu, vienu labu vārdu un vienu labu darbu! 

Lai Latvijas dzimšanas diena ir skaisti, mīļi un sirsnīgi svētki katrā mājā un  ģimenē!

 

 


Kad bērnam jautā, kuri ir viņa mīļākie svētki, parasti skan atbilde- Ziemassvētki. Un ne jau tāpēc, ka ir sarūpētas dāvanas, sākušās brīvdienas, bet gan tiek gaidīts kaut kas vairāk. Un tas ir, pēc kā ilgojas ikviena cilvēka sirds,- miers, saticība, sirsnība un mīļo cilvēku klātbūtne. 

Ziemassvētku vakarā tik ļoti gribas ticēt un sagaidīt brīnumu. Un, ja ļoti tic, tad brīnumi patiešām notiek. Es vēlu, lai svētvakarā ikvienā mājā un ģimenē ienāk ticība un cerība. Lai, raugoties svecīšu liesmās, uzvirmo patiesa laimes sajūta, ka pasaule ir balta, mierīga un stāv uz Gaismas ceļa. 

Lai Jaunais gads nāk ar gudrām domām, pārliecību, veiksmi, lai tas ir aktīvs, radošs, spilgts un bagāts! 

Direktore Biruta Vizule

 


Ar krāsaino ziedu rotu un pīlādžogu sārtumu klāt 1. septembris - jaunā mācību gada Zinību diena. To ar satraukumu un prieku gaida skolēni, vecāki, skolotāji. Sāksies citāda ikdiena - piepildīta gan nopietnu mācību darbu, gan radošām aktivitātēm, gan sarunām  ar draugiem. Arī šis mācību gads mums ir izaicinājumiem bagāts. 10.klasē skolēni sāks apgūt  profesionāli orientētā virziena izglītības programmu- valsts aizsardzības mācību. Sākas jauns divu gadu Nordplus projekts “Inovatīvas valodu un kultūras mācīšanas metodes”. Priecē, ka skolotāju saimei piepulcējas divi jauni pedagogi. Skola šogad atzīmēs savu 25. dzimšanas dienu, kā arī Latvija drīz svinēs savu 100 dzimšanas dienu. Tāpēc mēs katrs mācību gada garumā rakstīsim jaunu lappusi skolas vēstures grāmatā gan ar labiem darbiem, gan  savu pozitīvo attieksmi.  Raudzīsimies, lai tajā ir daudz mīlestības, iecietības un apņemšanās katru darbu veikt ar prieku!

“Mēs nevaram mainīt vēja virzienu, bet mēs vienmēr varam kuģa buras pagriezt tā, lai sasniegtu savu mērķi!” tā apgalvo Oskars Vailds.

Lai mums katram izdodas sasniegt savu mērķi! Veiksmīgu, radošu, sirsnīgu un atbildīgu 2016./2017.mācību gadu! 

 

Direktore Biruta Vizule


Patriotisms  sākas ar mīlestību, ko šūpulī jau ieliek  vecāki, pret savu dzimteni Latviju,  saviem mīļajiem , savu ciemu, novadu, skolu, pilsētu . Tas ieskanas  ar māmiņas dziedātām šūpuļdziesmām, izjusto tēva stipro apskāvienu un vecmāmiņas stāstītajām teikām un pasakām, vectēva  pausto dzīvesgudrību, ar kopīgi svinētiem svētkiem, ar tautas tradīciju apzināšanu un nodošanu tālāk. Svinot  svētkus un saglabājot tautas tradīcijas, mēs paužam attieksmi, apzināmies savu identitāti, ka esam Latvijas pilsoņi , cienām un godinām valsti, kurā dzīvojam.

Iedegsim svecītes , izgaismosim Latviju  gada vistumšākajā mēnesī! Ar lepnumu izjutīsim vienotības sajūtu, svinot Latvijas dzimšanas dienu!

Direktore Biruta Vizule


Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet...

Iesim

Saņemt un starot,

Un dot.

Ojārs Vācietis

Aiz muguras pirmais skolas mēnesis. Oktobra salnas mūs no rītiem sveicina un atgādina par ziemas tuvošanos.

Skolas kastaņas dāvā savus brūnos, siltos kastaņbērnus, kuros slēpjas vasaras, saules un zemes spēks.

Skolā nosvinēta Skolotāju diena - gan skolas, gan visa novada. Priecē iegūtais atzinības raksts un balva skolai nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”. Par to paldies skolas radošajam un čaklajam skolotāju kolektīvam, kuri ar aizrautību un entuziasmu veic savu darbu.

Pateicoties novada pašvaldībai un deputātiem, veiksmīgi rit renovācijas darbi skolas internātā. Drīzumā mūsu jaunieši varēs dzīvot modernās, renovētās internāta telpās, kurās ar novada domes un deputātu atbalstu būs arī jaunas mēbeles.

Sadarbībā ar „Burdas salonu” un  novada pašvaldību ir uzsākts projekts “Profesionālās izglītības ievirze – profesionālās ievirzes ārpusskolas izglītības programma, kas attīsta interesi par profesionālo izglītību kā tālākas izglītības izvēli”. „Burdas salons” skolu nodrošinās ar šujamtehniku

2574.00 EUR vērtībā, tādējādi nokomplektējot ar tehniku astoņas darba vietas. Šajā projektā aicināti novada un starpnovadu pirmskolas un pamatskolas skolēni apgūt drēbniecības prasmes. Ir notikušas jau pirmās nodarbības.

Skola ir uzsākusi Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ mobilitāšu projektu.

Ir uzsāktas divas izglītības programmas jauniešiem no 17- 29 gadiem Eiropas Savienības fondu Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība”.

Skolas kolektīvs ir atvērts sadarbībai, radošumam un inovācijām, jo  labais vairo labo.

Novēlu visiem, lai šajā rudenīgajā laikā  prastu priecāties ne tikai par saules stariem, bet arī par lietus lāsēm un  novērtētu to, kas mums katram ir dots!

Jūsu direktore, Biruta Vizule


Atkal sākas mūsu kopīgais ceļojums pretī zināšanām,  jauniem draugiem, notikumiem un izaicinājumiem. Kāds tas būs, tas ir atkarīgs no mums pašiem. Iekšējā laime un harmonija sasniedzama ikvienam. Tikai  jāsaprot -  katrs pats ir atbildīgs par savu iekšējo pasauli un katram pašam jāsāk ceļojums sevī. Jaunais mācību gads ir brīdis, kad mēs varam ar labvēlību pret sevi un citiem sākt   ceļojumu. Jo vairāk būs ar mīlestību piepildītu soļu, jo laimīgāki būsim paši un darīsim laimīgākus citus. No dzīves saņemsim tik daudz, cik paši tajā ieliksim. Lai Dieva svētīts un ar mīlestību piepildīts mums visiem šis mācību gads, kas vērsts uz jaunām pārmaiņām!

Direktore Biruta Vizule


Mūsu gudrības spēks izpaužas mierīgā attieksmē pret apkārt notiekošo – darbu, ko darām, un  cilvēkiem, ar kuriem tiekamies, jo tikai ar iekšējo pārliecību un neatlaidību mēs varam paveikt daudzas lietas un sasniegt izvirzītos mērķus. Ticot tam, ko darām, izaugsmei, motivējam ne tikai sevi, bet arī pārējos.

Dzīves gudrība neslēpjas tikai kļūdu nepieļaušanā, bet gan prasmē pēc to pieļaušanas iziet no situācijas ar cieņu un veselo saprātu. Mūsu skola audzēkņiem iemāca būt cilvēcīgiem un nebaidīties radoši darboties, meklēt jaunas iespējas un dažādas metodes , lai pilnveidotu sevi. Nezaudēt humora izjūtu ikdienas steigā, jo tas ir labākais paņēmiens, kā atbrīvoties no stresa.

Tuvojas mācību gads izskaņai, 12.klases skolēni jau ir nokārtojuši eksāmenus svešvalodās. Priecē audzēkņu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Patīkami, ka vecāki uzticas mums un sūta savus bērnus  izglītoties tieši mūsu skolā, jo te saskata savam bērnam izaugsmes iespējas.

17. aprīlī laipni tiek gaidīta katra ģimene un katrs jaunietis uz skolas atvērto durvju dienu, lai tuvāk iepazītos ar tām iespējām, ko piedāvā tieši šeit un tieši jums. Mēs visus laipni gaidām. Saulainu un siltu pavasari vēlot,

direktore Biruta Vizule


. Panākumi vispirms sakņojas mūsu apziņā un pēc tam realizējas materiālajā pasaulē, bet nekad nenotiek pretēji. Mēs sasniedzam un ieraugām to, ko gaidām.

Tā mēs katru dienu veicam lielākus vai mazākus darbus. Nav laika attapties, kad jau aizskrējis pirmais jaunā gada mēnesis.

Skolā spraigi rit mācību darbs, skolēni ar panākumiem piedalās gan olimpiādēs, gan konkursos. Priecē skolēnu sasniegumi sportā. 12.klašu skolēni gatavojas Žetonu vakaram.

Rit darbs pie jaunu profesionālās izglītības programmu izstrādes. Notiek jaunu sadarbības iespēju apzināšana.

Tālākizglītības un pieaugušo izglītības jomā ir notikusi pirmā konsultatīvās padomes sanāksme, kurā pārrunājam par tālākizglītības iespējām un attīstību.

Jāatceras, ka patiesi vērtīgs ir tas, ko neviens nevar atņemt, un tās ir mūsu zināšanas. Galvenais ir noticēt sev un dzīvot saskaņā ar sevi un savu sirdsapziņu.

Dzīvot ar prieka sajūtu sirdī!


Tas ir laiks, kad mēs lūdzam piedošanu tiem, kuriem esam nodarījuši pāri, un piedodam tiem, kuri ir sāpinājuši mūs.

Neviena cerību zvaigzne mums netiks dāvināta tāpat vien – nolikta pie kājām vai pie mūsu namdurvīm, vai iedegta mūsu sirdīs. Mums vajadzēs pašiem visu radīt ar savu dvēseles skaidrību, mīlestību, ar savu gribasspēku un apņemšanos un iedegt pašiem savu zvaigzni tieši savā sirds logā.

Tāpēc dedzam Adventa vainagā ilgu un pārdomu sveces, lai gaisma un mīlestība ienāktu mūsu katra sirdī!