Latvija – Tu esi manas saknes, mana apziņa un mans senču mantojums. Te es esmu sācies un te es turpināšos cauri tradīcijām un vērtībām ko manī ir ieaudzinājusi mana ģimene.
Mana latviešu valoda, kas ietērpj vārdos domu pasauli, mana ābele, pie kuras var pieglausties kā pie savas mātes pleca, Lielvārdes josta, kas dod mītisku spēku, rakstaini cimdi, kuros ievītas senču rakstu zīmes, tautasdziesmas, kas ir manas tautas morāles kodekss.
Tas viss savijas kopā un dod spēku ar lepni paceltu galvu teikt, es esmu latvietis!
Mēs esam stipri, gudri, drosmīgi un viedi, svinot kopā Latvijas dzimšanas dienu.
Sirdssiltus visiem svētkus!

Direktore Biruta