Šogad tā ir citādāka - bez skolēnu čalām, jokiem, sirsnīgiem smaidiem un kopā būšanas prieka. Šis mācību gads mums nevienam nebija viegls, jo līdz ar valstī noteikto ārkārtas situāciju ienāca jauna mācību pieredze – attālinātās mācības.
Paldies pedagogiem par nesavtīgu, godprātīgu, atbildīgu un inovatīvu darbu, īstenojot attālināto mācību procesu!
Paldies Jums, skolēnu vecāki un ģimenes, par pacietību, atbalstu un sadarbību, iesaistoties savu bērnu izglītošanā!
Skolēni, paldies Jums par prasmi plānot savu laiku, par pašdisciplīnu un pašvadītas mācīšanās iemaņu attīstīšanu!
Paldies ikvienam darbiniekam!
Tas mums visiem kopā bija jauns izaicinājums un jaunas iespējas iegūt citādu darba un mācību pieredzi, apgūt interaktīvās mācību platformas un informāciju tehnoloģiju rīkus.
Veiksmi, radošas domas un prasmi pielietot iegūtās zināšanas centralizētajos eksāmenos.
Lai skaista un droša vasara! Lai izdodas atpūsties, atjaunot enerģiju un spēkus! Uz tikšanos 1.septembrī!