Sācies jaunais mācību gads, kas ir bagāts ar pārmaiņām izglītības jomā, jo ienāk jaunais mācību saturs, kas balstīts uz kompetenču izglītību gan 7.klasē, gan 10.klasē kā arī profesionālajā izglītībā. Tāpat ir jāievēro daudzas drošības un piesardzības prasības saistībā ar Covid -19.

Neskatoties uz visiem ierobežojumiem un noteikumiem priecājamies, ka mācības ir atsāktas klātienē, ka izglītojamie var mācīties modernizētā un estētiski skaistā vidē, ka izglītības iestāde piedāvā ļoti daudzas iespējas jauniešiem gan mācību, gan talantu izkopšanas jomā. Ir uzsākta sadarbība ar Vidzemes augstskolu un izglītības iestādei ir apstiprināti 5 jauni starptautisku mobilitāšu projekti, kurus izdosies realizēt, ja būs atcelti visi ar ceļošanu saistītie ierobežojumi.

Šajā mācību gadā novēlu izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem, lai katru dienu mēs ietu pretī labajam, skaistajam un zinātu, ka ne brīdis nav velts, tai ceļā, kas zem kājām, un tas ved mūs uz izaugsmi, sevis izzināšanu, tikai mums pašiem jāiegulda atbildīgs, mērķtiecīgs darbs, lai mūsu ceļš uzziedētu varavīksnes krāsās un būtu saules apmirdzēts! Veselīgu, drošu un uz savstarpējo sadarbību vērstu Jauno mācību gadu!

Direktore Biruta