Ir Tavs pirmsvētku laiks. Novembra debesis rotā sarkanbaltsarkanie karogi. Tie lepni plīvo vējā un vēsta par to spēku, kas mūs visus vieno.
Šajā laikā es aizdomājos, vai Latviju īpaši izjūtu tikai svētku laikā, novembra mēnesī? Nē, Latvija dzīvo manā sirdī, manās domās un katru rītu pasakos augstākajam par šo zemi, kur ir manas dzimtas saknes. Latvijas svētkus es svinu katru dienu ar savu sirds gaismu, savām domām un atbildību pret visu ko daru, ko runāju un ko domāju.
Katra doma, katrs darbs ko darām Latvijas labā dara mūs bagātākus un veido stiprāku mūsu zemi.
Tikai mēs paši esam savas zemes tikums un sirdsapziņa un atbildīgi par to, kas paliks vērtīgs aiz mums nākamajām paaudzēm.
Latvijas svētku laiks ir visīstākais laiks, lai sajustu sevī sirds gaismu, spēku un apziņu: “Es esmu daļa no Latvijas! Manā ziņā ir mīlēt šo zemi, sildīt, nenoliegt, bagātināt ar savām domām, attieksmi un darbu, svinēt svētkus un neaizmirst, ka es esmu Latvija!”