Skolā izskanējis Ziemassvētku stāsts caur katras klases un kursa brīnišķīgo un silto priekšnesumu. Izglītojamie par labu mācību darbu un aktivitātēm nopelnījuši Izglītības iestādes atzinības rakstu, “Velku biedrības” un organizācijas “Heart to heart” naudas ziedojumu, kas svētkus padarīs vēl priecīgākus, jo tiek atzinīgi novērtēti viņu ikdienas mācību sasniegumi un aktivitātes. Paldies mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem – Ivaram un Liānai Velkiem! Prieks par skolas saimi, kura profesionāli un nenogurstoši veic savus ikdienas darbus. Paldies vecākiem par atsaucību, sadarbību un ieinteresētību savu bērnu izglītošanas procesā.
Lai svētki katrā mājā atnāk ar mīlestību, patiesiem un siltiem apskāvieniem un krāšņo eglītes rotu! Nav nemaz tik neiespējami uzbūvēt savstarpējās cieņas, piedošanas un labo vārdu tiltu starp cilvēku sirdīm! Lūgsim par to, lai virs zemes ir miers un cilvēkiem labs prāts!