22.04.2022. Rekavas vidusskolā notika “Skolu jauniešu pašpārvalžu sadraudzības vakars”, kurā piedalījās Balvu novada izglītības iestāžu pašpārvalžu izglītojamie. Pasākumā piedalījās arī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) pašpārvaldes izglītojamie.

BPVV izglītojamie Rekavas vidusskolā tika sirsnīgi sagaidīti, iepazīstināti ar  izglītības iestādes vidi, kā arī Rekavas kultūras centra darbību.

Sākumā jaunieši piedalījās  interaktīvās spēlēs, kuras saistītas ar iepazīšanos. Katra izglītības iestāde bija sagatavojusi prezentāciju  un  iepazīstināja ar skolu, kurā mācās, kā arī  vēstīja par sasniegumiem, kurus ieguvuši, piedaloties dažādās aktivitātēs kopā ar pašpārvaldi.

Jauniešu pašpārvalžu dalībnieki kopīgi pavadīja laiku sarunās pie cienasta un tējas tases. Piedalījās arī dažādās aktivitātēs, kur bija iespējams iegūt jaunas zināšanas. Kā atzīst jaunieši, šādi sadraudzības vakari ir veids, kā iegūt jaunus draugus, pozitīvas emocijas, prasmes, kā arī lieliski pavadīt savu laiku.Piektdien, 22.aprīlī, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā viesojās sertificēts psihologs - atkarību profilakses speciālists, psihodrāmas un grupu terapeits Edgars Caics, lai runātu ar jauniešiem par atkarībām.

Atbilstoši skolēnu vecumposmam un aktualitātēm tika sniegta informācija par atkarību izraisošajām vielām un procesiem, to ietekmi uz bērnu un pusaudžu psihoemocionālo un fizisko veselību. Mudinātu skolēnus domāt kritiski par atkarības procesu un vielu lietošanas uzsākšanas cēloņiem. Nodarbībā vairāk tika izceltas vecumposmam raksturīgākās tendences, ekrānierīču pārmērības un jaunās atkarību izraisošās vielas, kā arī savstarpējo attiecību un mentālās veselības nozīme atkarības attīstībā.

Nodarbībās piedalījās BPVV 7., 8., 9. un 10.klašu izglītojamie.


Šodien, 21.04.2022., Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) notika pēdējā nodarbība starptautiskā sadarbības projekta „Belikeyou” ietvaros, vairāku nodarbību ciklā izglītojamajiem apgūstot zināšanas par uzņēmējdarbību un video veidošanu. Šajās nodarbībās skolēni tika iepazīstināti ar ERASMUS+ iespējām, notika nodarbība, kā filmēt video ar mobilo telefonu, pēc kuras sekoja tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem. Turpmākajās nodarbībās notika video veidošana. Pēdējā nodarbībā tika prezentēti izveidotie video un izvērtējām paveikto! Kā atzina viena no izglītojamajām,  tad veidojot video par uzņēmēja viedokli, bija iespējams vairāk pievērst uzmanību teiktajam un ieklausīties viedoklī. Nodarbības tiek vadītas starptautiskā sadarbības projekta „Belikeyou” ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības lomu modeļa izvēli skolēnu vidū. Vairāk informācijas par projektu ir atrodama projekta mājas lapā https://www.belikeyou.eu/.No 11. līdz 13.aprīlim Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas Santa Kaša un Krista Medne pārstāvēja skolu Erasmus + projekta “PandemiArt” 2021-1-FR01-KA220-SCH-000031526 pirmajā starptautiskajā tikšanās reizē Parīzē, Francijā.

Mākslas kalpošana cilvēcei ir daudzpusības un kultūras daudzveidības simbols un mantojums. Māksla, vienlaikus palielinot mūsu izpratni par cilvēciskajām vērtībām, norāda uz to, kas mums šobrīd ir vajadzīgs šajā pandēmijas periodā. Ja ir kāda lieta, kas var glābt cilvēci, tad tā ir vispārēja vienotība. Mākslas pastāvēšanas iemesls nav atkarīgs tikai no estētiskām vērtībām. No vienas puses, tā dziedē mūsu dvēseles dziļākās brūces, no otras puses, tā satricina mūsu spriedumus un dogmas. Mūsu projekta aktivitāšu pamatā būs mākslinieciskās prakses, kas satuvina cilvēkus, iedvesmo un vieš cerību epidēmijas procesā, kas ietver Covid-19 radītās bažas un neskaidrības. Projektā mēs aplūkosim tradicionālās mākslas prakses un digitālās mākslas pielietojumu no iekļaujošas perspektīvas. Mūsu mērķis ir radīt mākslinieciskus produktus ar digitālu saturu, aplūkojot mākslu no novatoriskas un mūsdienīgas perspektīvas kā indivīda brīvas izpausmes līdzekli. Pandēmija neapšaubāmi skāra visas nozares. Tomēr var teikt, ka skolas, kas apmāca cilvēkus, ir vienas no visvairāk skartajām šajā procesā. Lai gan mūsu projekts ir izglītības iestāžu partnerība, tā būs mūsu privilēģija pozitīvi izmantot izglītojošas aktivitātes, lai pievērstu uzmanību Covid-19 ietekmei un aizsardzības pasākumiem ar sociālo atbildību.

Pirmajā tikšanās reizē ar partnervalstu (Turcija (Trabzon), Turcija (Antālija), Rumānija, Polija un Portugāle) pārstāvjiem tika izstrādātas mobilitāšu aktivitātes, diskutēts par projekta stratēģijām, finansēm, kā arī riskiem, kas var skart projekta aktivitātes, ņemot vērā šobrīd pasaulē pastāvošo situāciju.No 21. – 24.martam BPVV izglītojamie devās Erasmus + projekta “Be child – for an inclusive school” Nr. 2020-1-IT02-KA229-079175 mobilitātes braucienā uz Maķedoniju, Skopje.

Projektā kopumā piedaliīās 4 valstis – Itālija, Maķedonija, Portugāle un Latvija

Tika apmeklēta skola Petar Pop Arsov, kurā norisinājās daļa aktivitāšu. Otra daļa no aktivitātēm norisinājās ekskursiju laikā. Nodarbības bija radošas un izzinošas. Katras valsts un skolas pārstāvjiem bija iespēja prezentēt savu skolu un dzīvesvietu.

Projektā iesaistītajiem jauniešiem bija iespēja apmeklēt skaistas un ievērojamas vietas:

  • Galvaspilsētu Skopje ar iespaidīgo arhitektūru un vēsturi;
  • Otro lielāko pilsētu Ohridu un Ohridas ezeru;
  • Nacionālo parku “Mavrovo”, kur devāmies uz kalnu slēpošanas ciematiņu;
  • “Matka” kanjonu, kur bija iespēja doties ar kuģīti līdz alai kalnos.

Šī brauciena laikā jauniešiem bija laba iespēja gūt jaunus iespaidus, zināšanas un draugus, pilnveidot komunikācijas un saskarsmes prasmes.

projekta dalībnieki


“Zemes ceļš ir mana prāta ceļš, bet dvēseles ceļš – zvaigžņu.” Anna Krēmane

11.aprīļa pēcpusdienā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, siltā gaisotnē, kolēģi tikās ar Annu, lai baudītu dzejas un prozas lasījumus no Annas Krēmanes pirmās grāmatas “Pa zemes ceļu”. Annas dzeja un proza atspoguļo šo laiku, cilvēku attiecības un sajūtas.

“Es ieeju sevī un pazūdu domu labirintos. Te nav uzrakstu, norāžu. Tikai domas kā bultas lido uz priekšu…” (A. Krēmane)

Paldies Annai par šo brīnišķīgo kopā būšanu, par sajūtām un emocijām, kas dod gandarījuma un harmonijas sajūtu turpmākajam darbam. Vēlam Annai neapstāties un turpināt savas domas un sajūtas izteikt tik patiesos un vienkāršos vārdos. Lai ir vēl daudz jaunu literāro darbu un šī nav pēdējā grāmata, kura nonāk pie lasītāja!


Šī gada 11. aprīlī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV), viesojās ilggadējie BPVV sadarbības partneri – biedrība “Velku biedrība” – Ivars Velks, Liāna Velka un Tamāra Šabazova.

“Velku biedrība” mūsu skolas jauniešus atbalsta ar stipendijām, naudas balvām, dāvanu kartēm un ziedojumiem. Lai saņemtu biedrības “Velku biedrība” stipendiju, jaunietim ir labi jāmācās un jābūt aktīvam, kā arī jāiesaistās izglītības iestādes kultūras dzīves veidošanā.

Šoreiz notika tikšanās ar jauniešiem, kuri no marta mēneša saņems “Velku biedrības” stipendijas. Divām audzēknēm tika dāvināti portatīvie datori, kuri noderēs mācību procesā.

Mēs sakām sirsnīgu paldies Ivaram, Liānai un Tamārai par ieinteresētību, sirdssiltumu un mīlestību, ar kādu viņi atbalsta mūsu skolas izglītojamos, lai tie varētu iegūt kvalitatīvu izglītību un veidot savu nākotni.

“Kas citus spēj mīlēt kā sevi pašu, atradis dzīves jēgu.” (Z. Mauriņa)


No 5. līdz 7.aprīlim BPVV Izglītojamo pašpārvaldes jaunietes, Zane Staģe, Kerija Koļcova un Beāte Kaņepe, piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajās mācībās Malnavas koledžā, kur tika izstrādāts projekta uzmetums.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
Iniciatīvas ietvaros tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta izglītojamo labbūtība, sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.
BPVV dalībniecesVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?