Turpinot pagājušajā mācību gadā iesākto tradīciju – aktualizēt izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus,  25. janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika izglītojošs pasākums audzēkņiem “Vai es zinu izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus?” Katrai klasei un kursam uz galda atradās BPVV “Iekšējās kārtības noteikumi” un “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas teritorijā, izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos”.  Pasākuma laikā izglītojamie atkārtoja un nostiprināja iekšējās kārtības noteikumus, meklējot atbildes uz jautājumiem normatīvajos aktos, norādot kurā sadaļā,  kurš punkts  atbilst prasītajam.  Nobeigumā tika atkārtotas izglītības iestādes vērtības, saņemta atgriezeniskā saite no audzēkņiem. 


2024.gada 24.janvāri, Balvu novada skolēnu sporta spēlēs telpu futbolā, mūsu skolas C grupas zēnu komanda izcīnīja 3.vietu. Piedalījās Ričards Ivanovs, Edgars Lesnieks, Matvejs Šļuncevs, Jānis Bušs, Vanja Surdu, Gints Kamarovs.

Paldies par piedalīšanos, lepojamies!

BPVV izglītojamie ar skolotāju Gati


"Taču katrai tautai asinīs ir ierakstīts kaut kas tāds, kas tai vienmēr un jebkādos apstākļos liks iet aizstāvēt savu zemi tai bīstamā brīdī. Tas ir vēsturiski pierādījies." /M.Kostaņecka/

1991.gada janvāra barikāžu ugunskuru liesmas vienmēr mūsu sirdīs, mūsu atmiņā. Dievs, svētī Latviju!


2024.gada 17.janvāri, Balvu novada skolēnu sporta spēlēs basketbolā, mūsu skolas B grupas meiteņu komanda izcīnīja 2.vietu. Piedalījās Indira Ruņģe, Sanija Pobeda, Lāsma Elksnīte, Alise Gabranova, Linda Krūmiņa, Laura Mediniece, Jolanta Leimante, Viktorija Trupovniece.

Paldies par piedalīšanos, lepojamies!

BPVV audzēknes ar skolotāju Gati


29.12.2023. JSPA un IZM finansētā projekta ""Kontakts" Balvu novadā" ietvaros daļa no BPVV aktīvākajiem brīvprātīgā darba veicējiem - Gita, Betija, Aleksandra un Rendijs kopā ar skolotāju Arnitu Gaiduku ciemojās biedrības "Tavi draugi" "mājās". Tur skolēni iepazinās ar biedrības daudzveidīgo, brīvprātīgo darbību, tika informēti par dažādajiem veidiem, kā brīvprātīgie palīdz ukraiņiem- gan tiem, kuri patlaban uzturas Latvijā, gan tiem, kuri dzīvo Ukrainā. Biedrības pārstāve Renāte stāstīja arī par to, kā tiek atbalstīti pansionāti un ģimenes Latvijā. BPVV komanda piedalījās arī brīvprātīgā darba veikšanā. Uzdevums bija lietotu, bet līdz galam neizdedzinātu sveču vaska, parafīna atdalīšana no plastmasas ietvariem, lai vēlāk to izkausētu un izmantotu ierakumu sveču liešanā. Ieturējuši maltīti kopā ar citiem brīvprātīgajiem, skolēni gandarīti devās mājās.


13.12.2023. BPVV notika kvalifikāciju “Vizuālā tēla stilists” un “Būvizstrādājumu galdnieks” 4.kursa audzēkņu kvalifikācijas prakšu aizstāvēšana.
Prakšu vadītāji atzinuši, ka teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ko izglītojamie guvuši mācību procesā ir vērtējamas ļoti labi. Prakses laikā audzēkņiem bija iespēja tās pilnveidot, kā arī apgūt jaunas zināšanas, strādāt ar iekārtām un instrumentiem arī lielos uzņēmumos.
Izglītojamie paši atzīst, ka svarīgi ir pilnveidot komunikāciju, jo nācās mācīties strādāt komandā un pierādīt sevi.
Šobrīd izglītojamie atgriežas ierastajā mācību procesā, lai jau jūnijā kārtotu kvalifikācijas eksāmenu.
Lai Jums viss izdodas!

2023.gada 12.decembrī izglītības iestādē viesojās Balvu novada kokapstrādes uzņēmēji, lai lemtu par sadarbības iespējām.
Sākotnēji uzņēmējiem bija iespēja aplūkot skolu. Skolas direktore Biruta Vizule pastāstīja par BPVV aktualitātēm un jauniešu iespējām. Pēc ekskursijas uzņēmēji apmeklēja skolas kokapstrādes darbnīcas, pedagogi Aigars Noviks un Gatis Budevičš pastāstīja, ko topošie būvizstrādājumu galdnieki apgūst un ar kādām iekārtām strādā.
Pēc skolas apskates izglītojamajiem skolas aktu zālē bija tikšanās ar uzņēmējiem. Uzņēmēji iepazīstināja ar sava uzņēmuma specifiku, jaunieši guva ieskatu par reālo darba vidi un redzējumu, ko no jauniešiem sagaida uzņēmējs.

2024.gada 4.janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskola pulcējās novada dabaszinību kursa priekšmetu skolotāji, lai piedalītos profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos par tekstpratības attīstīšanu un izglītojamo izziņas aktivitātes palielināšanu.
Skolotāji darbojās grupās veicot dažādus uzdevumus un daloties pieredzē . Kursu noslēgumā tika izsniegtas apliecības.

BPVV skolotāja Lina Veselova demonstrē praktisko uzdevumu


4.janvārī skolā ciemojās kolēģē Madara ar meitiņu Šarloti un vīru Artūru. Kolektīvs kopā priecājas par jauno ģimeni un vēlēja mīlestību, sirdsiltumu meitiņu lielu audzinot.

jaunie vecāki Madara un Artūrs ar meitiņu


28.decembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs mīļi ciemos uzņēma kolēģes, jaunās māmiņas: Ievu Putniņu ar dēliņu Augustu, Santu Kašu ar dēliņu Ernestu un vīru Andi, lai sveiktu un vēlētu jaunajiem vecākiem izturību, pacietību un mīlestību, audzinot savus bērnus.


Lai radītu Ziemassvētku brīnumu nav vajadzīga burvju nūjiņa. Šajā laikā ikvienam ir jāprot atvērt sirdi, pasmaidīt, pateikt labu vārdu, padarīt labu darbu. Lūk, tas ir brīnums – dot citam labestību, sirsnību, piedošanu. 22. decembra pasākumā „Notici Ziemassvētku brīnumam” Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie priecēja mūs ar saviem priekšnesumiem. Paldies izglītības iestādes direktorei Birutai Vizulei par pasniegtajiem pateicības rakstiem.
Paldies Velku biedrībai, Ivaram un Liānai Velkiem un organizācijai „Heart to heart” par sniegto atbalstu skolas izglītojamajiem- piešķirtajām naudas balvām, bronzas un sudraba liecību ieguvējiem, par labiem sasniegumiem valsts olimpiādēs, sportā un izglītības iestādes vārda popularizēšanu.
Paldies sponsoriem par sarūpētajām dāvanām izglītojamajiem kuriem tas ir īpāši nepieciešams.
Paldies Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas priesterim Guntim Brūverim.
Paldies Balvu evanģēliski luteriskās baznīcas mācītājam Mārtiņam Vaickovskim.
Priecīgus Ziemassvētkus!Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?