Direktores sleja

Tu sācies ar katru no mums, jo mēs ikviens veidojam Tevi ar savām domām, attieksmi un savu darbu.

Mēs esam tik dažādi, tomēr savstarpēji saistīti latviešu tautas tradīcijās, dziesmās, dejās, valodā un mīlestībā pret savu tuvāko!

Tu katram no mums esi dārga un neatkārtojama – ar dabas krāšņumu, ar sentēvu dzīvesgudrību un Latvijas lūgsnu “Dievs, svētī Latviju!”.

Novēlu ikvienam Tevi turēt ieskautu dziļi savā sirdī, sargāt savu valstisko apziņu – “es mīlu savu zemi, savu tautu, savu valsti!”

Lai skaista Latvijas 102. dzimšanas diena!


Sācies jaunais mācību gads, kas ir bagāts ar pārmaiņām izglītības jomā, jo ienāk jaunais mācību saturs, kas balstīts uz kompetenču izglītību gan 7.klasē, gan 10.klasē kā arī profesionālajā izglītībā. Tāpat ir jāievēro daudzas drošības un piesardzības prasības saistībā ar Covid -19.

Neskatoties uz visiem ierobežojumiem un noteikumiem priecājamies, ka mācības ir atsāktas klātienē, ka izglītojamie var mācīties modernizētā un estētiski skaistā vidē, ka izglītības iestāde piedāvā ļoti daudzas iespējas jauniešiem gan mācību, gan talantu izkopšanas jomā. Ir uzsākta sadarbība ar Vidzemes augstskolu un izglītības iestādei ir apstiprināti 5 jauni starptautisku mobilitāšu projekti, kurus izdosies realizēt, ja būs atcelti visi ar ceļošanu saistītie ierobežojumi.

Šajā mācību gadā novēlu izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem, lai katru dienu mēs ietu pretī labajam, skaistajam un zinātu, ka ne brīdis nav velts, tai ceļā, kas zem kājām, un tas ved mūs uz izaugsmi, sevis izzināšanu, tikai mums pašiem jāiegulda atbildīgs, mērķtiecīgs darbs, lai mūsu ceļš uzziedētu varavīksnes krāsās un būtu saules apmirdzēts! Veselīgu, drošu un uz savstarpējo sadarbību vērstu Jauno mācību gadu!

Direktore Biruta


Šogad tā ir citādāka - bez skolēnu čalām, jokiem, sirsnīgiem smaidiem un kopā būšanas prieka. Šis mācību gads mums nevienam nebija viegls, jo līdz ar valstī noteikto ārkārtas situāciju ienāca jauna mācību pieredze – attālinātās mācības.
Paldies pedagogiem par nesavtīgu, godprātīgu, atbildīgu un inovatīvu darbu, īstenojot attālināto mācību procesu!
Paldies Jums, skolēnu vecāki un ģimenes, par pacietību, atbalstu un sadarbību, iesaistoties savu bērnu izglītošanā!
Skolēni, paldies Jums par prasmi plānot savu laiku, par pašdisciplīnu un pašvadītas mācīšanās iemaņu attīstīšanu!
Paldies ikvienam darbiniekam!
Tas mums visiem kopā bija jauns izaicinājums un jaunas iespējas iegūt citādu darba un mācību pieredzi, apgūt interaktīvās mācību platformas un informāciju tehnoloģiju rīkus.
Veiksmi, radošas domas un prasmi pielietot iegūtās zināšanas centralizētajos eksāmenos.
Lai skaista un droša vasara! Lai izdodas atpūsties, atjaunot enerģiju un spēkus! Uz tikšanos 1.septembrī!


Latvija – Tu esi manas saknes, mana apziņa un mans senču mantojums. Te es esmu sācies un te es turpināšos cauri tradīcijām un vērtībām ko manī ir ieaudzinājusi mana ģimene.
Mana latviešu valoda, kas ietērpj vārdos domu pasauli, mana ābele, pie kuras var pieglausties kā pie savas mātes pleca, Lielvārdes josta, kas dod mītisku spēku, rakstaini cimdi, kuros ievītas senču rakstu zīmes, tautasdziesmas, kas ir manas tautas morāles kodekss.
Tas viss savijas kopā un dod spēku ar lepni paceltu galvu teikt, es esmu latvietis!
Mēs esam stipri, gudri, drosmīgi un viedi, svinot kopā Latvijas dzimšanas dienu.
Sirdssiltus visiem svētkus!

Direktore Biruta


Decembrī ir viena klusa, svēta nakts, kad visa kristīgā pasaule vienojas domās un patiesā priekā par Jēzus bērniņa piedzimšanu.
Decembrī gribas aizmest šaubas, neziņu, bailes un ieritināties baltā kamolā, līdz mielēm izjust savu būtību, izbaudīt esības prieku un apzināties: noslēdzies vēl viens aplis, lai sāktos cits - vēl labāks.
Decembrī visvairāk gribas būt baltiem un ar baltām domām iet pa baltiem ceļiem.
Tikai decembrī māja smaržo pēc tikko ceptām piparkūkām, pīrādziņiem, un tikai decembrī ģimene pulcējas pie svētku egles, kas ielīksmo lielus un mazus ar savām rotām, gaismiņām un pārsteigumiem.
Decembrī ir Ziemassvētki, vecā gada vakars, tiek nomainīts jauns kalendārs: klāt 2019. gads!
Baltu, mīlestības un sapratnes piepildītu decembra mēnesi, veiksmes apmirdzētu Jauno gadu!

Direktore Biruta Vizule


Tumšās debesis, kailie koki, miglas vāli, uzartās zemes smarža…Ir novembris. Svecīšu liesmiņas, sarkanbaltsarkanie karogi, lāpu gājieni, dziesmas un dzejas par Tēvzemi… Ir Latvijas svētku mēnesis. Un šogad īpašs: mūsu dzimtenes neatkarības 100. dzimšanas diena.
Mēs dzīvojam skaistā zemē, bet varam darīt vēl daudz, lai tā būtu vēl skaistāka. Ar savu darbu, domām, attieksmi.
Lai lepnums un prieks par Latvijas simtgadi! Lai, skanot Latvijas himnai, patiesi un no sirds izskan lūgšana “Dievs, svētī Latviju, mūs’ dārgo Tēviju!”
Priecīgus un gaišus Latvijas simtagades svētkus katrā ģimenē!

Direktore Biruta Vizule


Vasaras dāsnums vēl turpinās: saule, zilas debesis ar mākoņu figūrām un krāsainība.
Bet septembris ir jau klāt, un tas nozīmē – sākas jaunais mācību gads. Skola šogad kļuvusi vēl skaistāka, vēl sakoptāka. Tā aicina ikvienu te labi justies un iegūt jaunas zināšanas.
Skolas vidi mēs veidojam paši ar savu prasmi sadarboties, ieklausīties un sadzirdēt. Tāpēc novēlu jaunajā mācību gadā, lai ap mums ir daudz gaismas un ikviens ir radošs, mērķtiecīgs un motivēts mācīties, strādāt, atvērts pārmaiņām . Nemeklēsim ieganstus, kāpēc neizdaru, meklēsim ieganstus, kāpēc es to daru un varu izdarīt! Kāds būs mūsu jaunais mācību gads, ir atkarīgs no katra paša gribasspēka un dvēseles gaišuma. Lai tas ir sākums interesantai, darbīgai un piepildītai ikdienai! Veiksmīgu 2018./2019. mācību gadu!


Tikko skolā ir izskanējis izlaiduma pasākums  12. un 9.klašu izglītojamajiem un 4.kursa audzēkņiem. Gaiteņi un kabineti kļuvuši neierasti klusi un skumīgi, tie gaida jauno mācību gada sākumu, kad atkal durvis vērs izglītojamo jautrās čalas un smiekli, lai turpinātu jaunu darba un mācību cēlienu.
Novēlu katram vasarā sajust prieka dzirksti sevī, izbaudīt visas iespējas ko piedāvā vasara, saule, vējš un ūdens. Uzkrāt pozitīvo enerģijas lādiņu, lai 1.septembrī tiekoties varētu ar smaidu sveikt skolasbiedrus un kolēģus! Atcerēsimies, ka laime un harmonija mājo ikvienā no mums, tā sākas tajā brīdī, kad mēs sākam svētceļojumu sevī, savā dvēselē, kad mūsu sirdīs ir miers un labvēlība pret sevi un apkārtējiem! Priekpilnu un harmonisku vasaras atpūtu! Uz tikšanos 1.septembrī! 

Jūsu direktore, Biruta Vizule


Spožie saules stari, zilākas debesis, baltie pūpoli, ledus kušana Balvu ezerā, strazdu jautrā svilpošana rada gaišākas domas un apjausmu, ka nu beidzot pavasaris ir klāt. Gara un jau apnicīga bijā šī ziema. Bet viss ātri rit, mainās, spēj tikai noķert, ko katra ikdiena skolā piedāvā. Un to ir tik daudz!
Mani priecē, ka skolā norit ne tikai mācības, bet ļoti daudz aktivitāšu, kas piedāvātas gan skolēniem, gan skolotājiem. Nopietni jāgatavojas viesu no 6 valstīm uzņemšanai aprīlī, skolas prezentācijas pasākumiem, vecāku dienai un daudziem interesantiem notikumiem.
Bet jāpaspēj arī nenokavēt ieraudzīt pirmo stārķi ligzdā, zilās vizbulītes mežmalā, gulbjus ezerā un dzeltenās māllepītes! Lai visiem mums pietiek spēka, uzņēmības, enerģijas! Priecīgas un saulainas Lieldienas katrā ģimenē!

Direktore Biruta Vizule


Februāris- sveču, mīlestības, abiturientu mēnesis. Jā, arī gada īsākais, aukstākais un sniegotākais, tādējādi īpašāks.
Man patīk iedegt sveces mūsu skolas lielajā svečturī, jo tad noteikti ir kādi svētki.Sveces liesmiņa raisa citādas izjūtas, pārdomas. Tādas noteikti arī būs mūsu skolas abiturientiem- 12.b klases skolēniem un 3.kursa audzēkņiem žetonu vakarā, kas notiks pēdējā februāra sestdienā. Daudzus bijušos absolventus sildīs tikšanās prieks ar klasesbiedriem, skolotājiem, atmiņas par skolas gadiem, jo viss taču tik ātri aizrit un mainās. Patiesi vēlos, lai šī diena ir atmiņā paliekoša mums visiem.
Arī Valentīndiena 14. februārī ir gaidīta. Ikviens taču vēlas būt mīlēts un mīlēt, tā patiesi un cilvēciski. Lai šajos svētkos dzirkstī prieks, vēlme apliecināt savu mīlestību vistuvākajiem, lai ģimenēs valda sirsnība un savstarpējā sapratne!

Direktore Biruta Vizule