I chose to became a carpenter due to my interest in this trade starting from the wood structure to tools. I had great-grandfather’s tools remained – gravers, planes and many other old time tools, which only strengthened my interest in carpentry. I made my mind to study vocational education not taking into account that it means a year more of studies for gaining the qualification. I must say I did not expect such a great support from the school and other people. I was able not only to gain qualitative, for labour market up-to dated education, but also to meet entrepreneurs who doing the same thing, but of course in other level. It is great that I was offered various scholarships. Currently I have scholarship from school’s patron and I also earn salary during my practise in the enterprise. I am sure to say that choosing vocational education has more pluses than minuses and what is for sure – work is on my doorstep!

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/great-grandfathers-trade-earns-during-studies_en?fbclid=IwAR1YIVV5Avvk_RZkrjeI7gbFdOWizACOLEZphGveGQEsr9x_ZbeTq6yBjjMLāčplēša dienā, caur svecīšu liesmām, gaišām domām un ar mīlestību sirdī mēs godinām kritušos kareivjus, kas cīnījās par brīvu Latviju!


Eiropas Komisija no 9. līdz 13. novembrim organizē Eiropas profesionālo prasmju nedēļu 2020, kas ir ikgadējs pasākums, kura laikā vietējās, reģionālās un valsts organizācijas dalās ar profesionālās izglītības labajām praksēm Eiropā un ārpus tās, lūk Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas labās prakses stāsts.

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/job-bank-capital-city-beauty-salon-home-town_en

 

#EUVocationalSkills

Cieņā, Inga Kaļva


Sievietes būtība ir skaistums, protams, tas ir atšķirīgs, un te nav runa par perfektu grimu vai matu sakārtojumu, bet skaistumu, ko mēs nesam pasaulē caur to, kas esam, un to, ko darām.

2020.gada 30.oktobra pēcpusdienā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika pirmais izlaidums profesionālās vidējās izglītības programmas “Vizuālā tēla stilists” absolventēm. Šogad diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēma 11 topošās skaistuma radītājas – vizuālā tēla stilistes (kursa audzinātāja Biruta Kindzule).

Skaistumkopšanas industrija nepārtraukti papildinās ar dažādām inovācijām, piedzīvo atklājumus un paplašinās ar jauniem pakalpojumiem. Skaistumkopšanas speciālistam vienmēr būs nodrošināts labi apmaksāts darbs, jo sievišķība un elegance ir un būs aktuāla vienmēr.

 

“Elegance ir tad, kad tava sajūtu un emociju pasaule ir tikpat skaista cik tava āriene.”

                                                                                               /Koko Šanela/

  

      BPVV sabiedrisko attiecību speciālists

Inga Čipate


2020.gada 27.oktobrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogiem notika Metodiskā diena, kurā pedagogi dalījās ar pieredzi un guva jaunas atziņas un ieteikumus turpmākajam darbam.

Atbilstoši Metodiskās dienas darba kārtībai klātesošos uzrunāja BPVV direktore Biruta Vizule.

7., 10.klašu un 1.kursa audzinātāji informēja par izglītojamo mācību procesu, motivāciju mācīties, adaptāciju izglītības iestādē un klases/kursa kolektīvā, kā arī tika uzklausīti ieteikumi mācību procesa uzlabošanai.

Pedagogi Santa Kaša un Ainārs Strads dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem par starpdisciplināru mācīšanu un mācīšanos, kas ir viena no galvenajām prioritātēm šajā mācību gadā.

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu par kursos gūtajām atziņām stāstīja sekojoši pedagogi: Andris Līcītis, Ainārs Strads, Sintija Heninga, Gunita Čubare, Skaidrīte Atvare, Inese Circene, Benita Urtāne, Iluta Balule, Anita Balantajeva un Marina Ločmele.

Noslēgumā par iknedēļas aktualitātēm informēja direktores vietniece izglītības jomā Kristīne Lele.

Lai gūtā pieredze palīdz mūsu kopējā darbā!


2020.gada 9.oktobrī, nominētie pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un viesi tikās svinīgā pasākumā Kubulu kultūras namā- „Gada balva izglītībā 2020”. Šajā pasākumā tika sveikti un uzteikti labākie no labākajiem pedagogiem.

Pasākumu atklāja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.

Klātesošos uzrunāja un paldies ikvienam pedagogam un direktoram vēlēja arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības iestādes darba organizāciju un vadību”, galveno balvu saņēma mūsu izglītības iestādes direktores vietniece profesionālās izglītības darbā Inga Kaļva. Inga profesionāli un mūsdienīgi organizē sadarbību ar uzņēmējiem, Latvijas Darba devēju konfederāciju, fondiem un mecenātiem, lai nodrošinātu izglītojamajiem prakses vietas un stipendijas. Ir ieguldīts liels darbs profesionālās iestādes popularizēšanai reģionā. Iesaistoties projektos, piesaistīti ievērojami Eiropas sociālā fonda līdzekļi.

Nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” tika izvirzīti 3 pretendenti. Galveno balvu ieguva Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Mūsu izglītības iestāde veiksmīgi realizē vispārizglītojošā virziena, profesionālās izglītības, arodizglītības, neklātienes mūžizglītības un pieaugušo pilnveides mācību programmas. Tiek organizēts mūsdienīgs mācību process labiekārtotos un modernizētos mācību kabinetos. Estētiska, gaumīga un droša izglītības iestādes vide. Veiksmīga akreditācija. Skola attīstās nepārtraukti.

Izglītības iestādes kolektīvu video sveicienā uzrunāja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Šeit ir garš, garš saraksts ar tiem sasniegumiem, ko šī konkrētā skola ir izdarījusi. Izdarījusi ne tikai to, ko no viņiem sagaida, bet pat daudz vairāk. Tā ir gan sadarbība ar LDDK par mācību prakšu darba vidē balstītu mācību īstenošanu. Tas ir par sadarbību ne tikai ar sava reģiona, bet arī Pierīgas uzņēmējiem. Tā ir īpašā pieeja tieši pirmā kursa audzēkņiem pirms mācību prakšu uzsākšanas, un tā ir aktīva piedalīšanās reģiona organizētajās karjeras, uzņēmējdarbības izstādēs. Šī skola organizē darba devēju un darba ņēmēju, un audzēkņu forumu “Profesionālā izglītība - atslēga uz darba tirgu”. Šī skola ļoti aktīvi popularizē darba ņēmēju un darba devēju sadarbību, un īpaši aktīvi to dara Ziemeļlatgales reģionā. Šie daži punkti ir tikai maza daļa, no tā, ko šī skola ir izdarījusi. Tāpēc es no sirds apsveicu jūs, tas ir jūsu panākums, tie ir jūsu lauri, un šajā gadījumā izbaudiet to kā uzvarētāji, jo esat izdarījuši pietiekami daudz, lai tajā brīdī, kad vēsturiski būs jāatskatās, ko tad mēs esam izdarījuši vairāk gan savai skolai, gan savam reģionam, gan Latvijai, tad jūs ar visu pārliecību varat teikt, ka mēs izdarījāt visu, kas no mums ir atkarīgs. Paldies jums par to!”

 

(Rakstā iekļauti materiāli no: http://www.balvi.lv/aktualitates-izglitiba/22609-pasniegtas-gada-balvas-izglitiba-2020)


Skolotāju diena - tā ir reize, kad atceramies savus pedagogus un sakām viņiem – paldies! 2020.gada 2.oktobrī, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā noritēja Skolotāju dienas pasākums.

Pedagogiem patīkami pārsteigumi sākās jau no agra rīta. Izglītojamie pedagogus sagaidīja ar jauku rīta sveicienu, dāvājot tiem mazu enerģijas lādiņu visai dienai un ielūgumu pulcēties skolas aktu zālē pēc 4 stundas.

Negaidītu pārsteigumu ikvienam sagādāja Līgas Morozas – Ušackas deju studija “Terpsihora”. Viņi bija izdomājuši oriģinālu sveicienu, iepriecinot pedagogus ar jaukiem deju priekšnesumiem. Sirsnīgs paldies dejotājiem un klubam AutoFan!

Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši bija parūpējušies, lai skolotāju dienas pasākums noritētu atraktīvā un radošā gaisotnē. Pedagogi darbojās 4 komandās, pieveicot 5 muzikālus, āķīgus, radošus un interesantus uzdevumus.

Par skolotāju dienas jauko pasākumu liels paldies BPVV Izglītojamo pašpārvaldei!


Pateicamies par noderīgu dāvinājumu, rokdarbu rīkiem (adāmadatām, tamboradatām, šūšanas adatām ). Ļoti labi noderēs arī dzijas, diegi, audumu gabali.

Plašā materiālu izvēle, kas tagad pieejama, rosina iztēli, attīsta radošumu un dod pamatu, lai mācītos izgatavot dažādas skaistas un noderīgas lietas, apgūt dažādas rokdarbu tehnikas gan skolas 7-9.klašu meitenēm, gan pieaugušām dāmām, kas apgūst auklīšu profesiju.

Thank you for a useful gift, handicraft tools (knitting needles, crochet hooks, sewing needles). Yarns, threads, pieces of fabric will also be very useful.

The wide selection of materials which is now available stimulates the imagination, develops creativity and provides a basis for learning to make various beautiful and useful things, to learn various handicraft techniques for girls in grades 7-9 and adult ladies who are learning to be nannies.

Skolotāja/ Teacher Skaidrīte Veina

 

Mežģīņaudumi, kostīmaudumi, oderaudumi, kokvilnas un dekoratīvie audumi, oriģinālas lentītes, mežģīnes, pogas un rāvējslēdzēji – tas viss iepriecināja šuvēju meitenes un skolotājas, kārtējo reizi saņemot sadarbības partneru dāvinājumu no Zviedrijas.

Šis bagātīgais materiālu klāsts tiks pielietots mācību procesā, interešu izglītības pulciņos, izgatavojot radošos darbus, tērpus un tērpu kolekcijas, meistarklasēs, radošajās darbnīcās, kā arī paraugos, iepazīstot tekstilmateriālu īpašības.

Jauni audumi – jaunas idejas!

Lace fabrics, costume fabrics, lining fabrics, cotton and decorative fabrics, original ribbons, lace, buttons and zippers - all this delighted the seamstresses and teachers, once again receiving a gift from partners from Sweden.

This rich range of materials will be used in the learning process, master classes, creative workshops and interest education groups to make creative works, costumes and costume collections, as well as samples to get to know the properties of textiles.

New fabrics - new ideas!

Skolotāja/ Teacher Anita Matule-Bordāne

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?