Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvis, 21.03.2022., Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā sniedza informatīvu lekciju par  profesionālā dienesta iespējām un studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kurā bez maksas var apgūt virsnieka profesiju.

Bruņoto spēku karavīri - virsnieki, instruktori un kareivji - savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 35 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās, piemēram, kājinieki, artilērija, pretgaisa aizsardzība, kaujas inženieri, auto un kaujas tehnika, medicīniskais nodrošinājums, sakari un informācijas sistēmas, un teju 170 specialitātēs. Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuri ieguvuši vidējo un augstāko izglītību vai kuri apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs.


18. un 19. martā Vidzemes Augstskolā norisinājās 24 stundu HAKATONS “Iestartē VIPs”.  

Hakatonā piedalījās Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) 1. kursa audzēknes: Elīza Ivanova, Sofija Galuškina, un 3. kursa audzēkņi: Alise Nikolajeva, Ēvalds Miglāns, kā arī kursu audzinātāja Lienīte Līcīte.

“VIPs” ikvienam jaunietim sniedz iespēju attīstīt savu inovatīvu biznesa ideju vai pieteikties kāda uzņēmuma vai organizācijas dotā izaicinājuma risināšanai!  BPVV komanda ar nosaukumu “Otrā iespēja” izvēlējās attīstīt SIA “ZAAO” izaicinājumu: “Atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšana, sekmējot apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu.”

Komandā tika iesaistīta arī dalībniece, kura darbojās attālināti -Anna Larkina. Šo 24 stundu laikā mūsu komanda izstrādāja inovāciju laboratorijas (I- LAB) pieteikumu un provizorisku izmaksu tāmi.

Līdz šī gada 1.aprīlim  tiks izvērtēti un apstiprināti pieteikumi komandām,  kuras turpmākajai dalībai 12 nedēļu izaicinājumā īstenos savu inovāciju.


11.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā viesojās pediatrs, ģimenes ārsts Gundars Kuklis. Tikšanās  noritēja atsevišķi zēniem un meitenēm pa vecuma grupām. 7.-9.klašu izglītojamie veidoja izpratni par sevi kā zēnu(meiteni). Vidusskolas posma jauniešus G.Kuklis aizrāva ar savu stāstījumu par attiecību skaisto un sarežģīto pasauli, atgādinot, ka  attiecībām ir savi likumi, ko ir vērts zināt. Izglītojamie saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Pēcpusdienā norisinājās  ārsta saruna ar pedagogiem par mūsdienu jauniešu pasaules realitātēm. Tiekoties ar izglītojamo vecākiem, stāstot par veselīgas un laimīgas jaunības stūrakmeņiem, G.Kuklis  dalījās ar piemēriem no savas pieredzes.


9.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā sirsnīgā gaisotnē tikās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas “Digitālās prasmes darba vajadzībām” izglītojamās, lai saņemtu apliecību par profesionālās pilnveides kursu pabeigšanu. Piecu mēnešu garumā 11 izglītojamās tiešsaistē apguva digitālās prasmes. Dalībnieces atzina, ka iegūtās prasmes noderēs turpmāk savā profesionālajā darbībā. Viņas ir atvērtas, ieinteresētas sadarbībai  un izteica vēlmi nākotnē šo programmu apgūt padziļināti, jo pasniedzējs Guntis Circens ir profesionāls pedagogs savā jomā.  

Mūsdienās katrs apzinās, ka laba izglītība ir labklājības pamats un cilvēks apgūst jaunas zināšanas un prasmes mūža garumā.


08.03.2022 un 10.03.2022 Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV), karjeras dienu ietvaros norisinājās dažādas aktivitātes. Viena no tām bija nodarbība, kura tiek vadīta starptautiskā sadarbības projekta „Belikeyou” ietvaros, otrā aktivitāte – meistardarbnīcas, kurās karjeras dienu ietvaros BPVV viesojās Balvu sākumskolas 6.klašu izglītojamie.

Aktu zālē turpinājās nodarbības tiek vadītas starptautiskā sadarbības projekta „Belikeyou” ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības lomu modeļa izvēli skolēnu vidū. Vairāk informācijas iespējams atrast projekta mājas lapā: https://www.belikeyou.eu/.

Savukārt, 6.klašu izglītojamie sākotnēji iepazinās ar izglītības iestādes vidi un piedalījās meistardarbnīcās, kuras saistītas ar profesiju apguvi BPVV, šādās jomās: dizains un tehnoloģijas, kokapstrāde, skaistumkopšanas pakalpojumi un šūšanas tehnoloģijas. Kā atzīst paši izglītojamie, piedalīšanās šādās meistardarbnīcās sekmē savu talantu attīstīšanu un  izpratni par to, kuras profesijas apguve ir vairāk saistoša.


04.03.2022. Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) norisinājās 4.kursa audzēkņu kvalifikācijas prakses aizstāvēšana.

Sākotnēji audzēkņus un komisijas pārstāvjus uzrunāja izglītības iestādes direktore B. Vizule, uzsverot prakses svarīgumu audzēkņu attīstībā.

Direktores vietniece profesionālās izglītības darbā S. Kaša stāsta, ka šogad kvalifikācijas praksi aizstāvēja izglītības programmas “Komerczinības” 4. kursa audzēknes kvalifikācijā “Komercpakalpojumu darbinieks” - K. Kudle, D. Buša, S. Strode, savukārt, izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” kvalifikācijā – “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists”, 4 kursa audzēknes L. Circene, S. Zemīte, B. Reimandova, L. Reveliņa. Audzēknes prezentēja gan savus ieguvumus, gan izaicinājumus, ar kuriem bija jāsaskaras prakses laikā.

Patiess prieks, ka vairākas audzēknes turpinās sadarbību prakses uzņēmumos jau kā kvalificēti darbinieki.

Īpaši pateikties vēlamies kvalifikācijas prakšu komisijas pārstāvjiem: Maritai Deņisovai, Guntai Salmanei un Sintijai Pais. Pateicamies par sadarbību prakšu nodrošināšanā arī šādiem uzņēmumiem: SIA “Čivix”, SIA “No Limits”, SIA “Ozolkalna kulinārija”, SIA “Quilt Art”.

Kopbilde


Pieaugušo neformālās izglītības ietvaros notika radoša meistarklase, kuru vadīja profesionālās izglītības skolotāja Ilze Šuļja. Dalībniecēm tika dota iespēja uzšūt trikotāžas cepuri un tuneļšalli. Priecēja ne tikai rezultāts, bet arī iegūtās jaunās prasmes.

dalībnieki izvēlas materiālu


1.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV), turpinājās nodarbības starptautiskā sadarbības projekta „Belikeyou” ietvaros, projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības lomu modeļa izvēli izglītojamo vidū.

Nodarbību vadīja Kristiāns Bokta, nodarbības tēma - video veidošana. Nodarbības laikā viņš pastāstīja, ka viņa pirmais video tapa pēc skolotājas lūguma. K.Bokta šobrīd vairs nav iesācējs video veidošanā, tāpēc dalījās ar savu pieredzi, atzīmējot, ka mūsdienās vairs nav nepieciešams izmantot speciālās kameras video filmēšanā, lieliskus  video var uzņemt ar viedtālruni. Tāpat viņš minēja, ka uzņemot video ar viedtālruni, labāk to darīt horizontālā nevis vertikālā veidā, kā arī uzsvēra par trešdaļu likumu un citām svarīgām lietām, kuras nepieciešams ņemt vērā, filmējot video.


“Vidzemes inovāciju programma studentiem” jeb “VIPs” tika atklāta 25. februārī, lai ikvienu interesentu iepazīstinātu ar programmas plašajām aktivitātēm, ieguvumiem un plānotajiem rezultātiem. Pasākuma laikā bija iespēja uzzināt par iespēju iesaistīties programmā, iepazīt jau vairākus uzņēmumus un studentiem dotos izaicinājumus, kā arī uzklausīt studentu un organizāciju pieredzi līdzīgās programmās.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) Komerczinību programmas audzēkņi piedalījās šajā pasākumā, lai īstenotu sadarbības iespējas ar Vidzemes Augstskolu.

“VIPs” projekta mērķis ir izveidot un īstenot ilgtspējīgu atbalsta sistēmu, kas studiju vai izglītības procesa ietvaros stiprinās jauniešu inovāciju pratību un uzņēmējspēju, veicinās Vidzemes  Augstskolas  un  studējošo  sadarbību  ar  industriju un  uzņēmējiem  un  ļaus  izstrādāt  praktiski pielietojamus risinājumus sabiedrības un komersantu piedāvātajiem izaicinājumiem. 


Šī gada 22.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV), karjeras dienu ietvaros norisinājās dažādas aktivitātes. Viena no tām bija nodarbība, kura tiek vadīta starptautiska sadarbības projekta „Belikeyou” ietvaros, otrā aktivitāte – meistardarbnīcas, kurās karjeras dienu ietvaros BPVV viesojās Stacijas pamatskolas  un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 6.klašu un 9.klašu izglītojamie.

Pirmās aktivitātes laikā biedrības “Raibais kaķis” pārstāvis Sergejs Andrejevs vadīja nodarbību BPVV izglītojamajiem, kuras ietvaros iepazīstināja izglītojamos ar dažādām iespējām, ko piedāvā ERASMUS+ (Jauniešu apmaiņas un Jauniešu līdzdalības projekti) un Eiropas Solidaritātes korpusa (Eiropas brīvprātīgais darbs un Solidaritātes projektiem) programmas. Šīs programmas piedāvā iespējas, kā jauniešiem realizēt savas idejas, gan vietējā, gan starptautiskā līmenī neformālās izglītības ietvaros. Šī bija pirmā nodarbība vairāku nodarbību ciklā, kuru rezultātā skolēniem būs iespēja iepazīties ar video veidošanu, lai pēc tam paši izveidotu video par vietējiem uzņēmējiem. Nodarbības tiek vadītas starptautiska sadarbības projekta „Belikeyou” ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības lomu modeļa izvēli skolēnu vidū. Vairāk informācijas iespējams atrast projekta mājas lapā: https://www.belikeyou.eu/.
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?