BPVV piedāvā audzēkņiem pieejama moderna mācību tehnika

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola nupat realizējusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu “Darba tirgus bez robežām”, kas ļāvis tai iegūt modernu mācību aprīkojumu apģērbu darināšanai un darbam ar koku. Kopējās projekta izmaksas sastādījušas vairāk kā 60 000 eiro, kas ir neatsverams ieguldījums skolēnu nākotnē.