Meklējam jaunus kolēģus

afiša uzņemšana

uzņemšana 7.klase

uzņemšana vidusskola


12. jūnijā Bērnu Aprūpes programmas kurss devās noslēdzošajā nodarbībā uz atbalsta māju “Brīvupes”. Izbrauciena laikā mājas saimniece Ingrīda Supe mums stāstīja pieredzēto no mājas rašanās sākumiem, par restaurācijas darbiem un ceļu līdz tam, kāda tā ir šodien. Tāpat nodarbības laikā padziļinātāk iepazināmies ar kanesterapiju un Montesori izglītības metodi. Nodarbība bija visdažādākajos veidos izglītojoša, ļoti noderīga un raisīja daudz labu emociju. Pateicamies Ingrīdai par uzņemšanu un darbu, ko viņa dara!
19. jūnijs mūsu topošajām bērnu auklītēm bija nozīmīga diena, jo šajā datumā tika kārtoti skolas eksāmeni. Bērnu uzturs un ēdināšana. Bērnu radošo darbību, fizisko aktivitāšu un brīvā laika organizēšana. Bērnu aprūpe. Tie bija mācību priekšmeti, kuros tika pārbaudītas mācību gada laikā iegūtās zināšanas. Tāpat arī bija jāprezentē noslēdzošais darbs “Bērnu ballītes scenārijs”. Ar nelielu uztraukuma devu, tomēr pozitīvā gaisotnē pēdējie semestra darbi tika padarīti un bija laiks doties kursa kopīgajā piedzīvojumā.

Skola, tā ir vieta, kurā mēs pavadām ievērojamu savas dzīves daļu, mācoties, augot un veidojot savu nākotni. Skola ir vairāk nekā tikai ēka ar klasēm un grāmatām. Tā ir vieta, kur dzimst gaisma, kas vēlāk apgaismo mūsu ceļus, veido mūs pašus. Saulainā, 2024.gada 21.jūnija pēcpusdienā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika profesionālo kursu absolventu izlaidums “Skola – caur tevi gaisma no mums mūsu Latvijai”. Laba vēlējumus un ceļa vārdus absolventiem teica skolas direktore Biruta Vizule. Panākumus un vēlmi atgriezties dzimtajā vietā vēlēja Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās mūziķis Mārtiņš Kanters. Absolventi ieguva diplomus par profesionālo vidējo izglītību kvalifikācijās “Vizuālā tēla stilists” un “Būvizstrādājumu galdnieks”. Visus šos četrus gadus kopā ar absolventiem bija erudītais, ar humora izjūtu apveltītais kursa audzinātājs Ainārs Strads.
Absolventi, lai Jūsu dzīve ir bagāta ar iespējām un vēlmi tās īstenot! Lai ir prieks un gandarījums
par to, ko darāt, lai gribasspēks un motivācija sasniegt jaunus mērķus!

kursu izlaiduma absolventi


Saulainā, 21.jūnija rītā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā noritēja “Pateicības stunda” profesionālo kursu audzēkņiem. Profesionālo kursu audzēkņi saņēma pateicības par optimāliem un augstiem vērtējumiem mācību darbā, skolas vārda popularizēšanu, aktīvu piedalīšanos skolas izglītojamo pašpārvaldē, skolas goda aizstāvēšanu un labiem rezultātiem sporta sacensībās, kā arī citiem nopelniem 2023./2024.m.g.2.semestrī. Šie aktīvie jaunieši saņēma ne tikai pateicības, bet arī “Velku biedrības” atbalstu – naudas balvas. BPVV un jaunieši saka patiesu un sirsnīgu paldies Ivaram un Liānai Velkiem, Tamārai Šabazovai par ilggadēju sadarbību un sniegto atbalstu izglītojamajiem.

Lai vasara pilna prieka, piedzīvojumu un neaizmirstamu mirkļu!

direktore Biruta Vizulear skolas prezidenti Beāti Kaņepi


Paldies Balvu novada pašvaldībai par iespēju braukt ekskursijā!
18.06. 12.b klases skolēni devās ekskursijā uz Kuldīgu, kur iepazina Kuldīgas vēsturisko mantojumu. Skolēni ar skolotājām izstaigāja Riežupes alas, uzkāpa skatu tornī, no kurienes pavērās brīnišķīga ainava uz visu Kuldīgu. Ekskursijas dalībnieki šķērsoja Eiropas platāko ūdenskritumu-Ventas rumbu un iepazina tuvāk Kuldīgu pastaigas laikā. Šī bija skaista, piedzīvojumiem bagāta diena! Paldies!
ekskursanti pie Ventas rumbas

15.jūnijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā viskošākajās krāsās uzziedēja jaunība. 12.klases skolēni aizvēra vidusskolas durvis, lai dotos dzīve skolas ceļus un takas staigāt. Šajā īpašajā dienā- izlaidumā, 12.klases izglītojamos uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine. Ceļa vārdus saviem skolas bērniem teica audzinātāja Sintija Sērmūkša. Ar muzikāliem sveicieniem pasākumu bagātināja dziedātājs un mūziķis Andris Ērglis. Paldies skolēniem, kuri par savu skolu bija izvēlējušies Balvu profesionālo un vispārizglītojošos vidusskolu, paldies skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem par darbu, paldies audzēkņu vecākiem par sadarbību skolēnu izaugsmes ceļā. Lai jums brīnišķīgs jaunais dzīves posms-mūsu divpadsmitie!

12.klases izglītojamo kopbilde


15.jūnijā izlaiduma svētkus svinēja 9a. un 9b.klašu audzēkņi. Audzēkņus uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine. Ceļa vārdus turpmākajām izglītības gaitām audzēkņiem teica audzinātājas Gunita Čubare un Benita Urtāne, uzsverot, ka šis ir tikai viena posma noslēgums, kad izdarām secinājumus par paveikto un dodamies tālāk pašizaugsmes un izglītošanās ceļā. Ar muzikāliem sveicieniem pasākumu bagātināja dziedātājs un mūziķis Andris Ērglis. Paldies ik vienam, kurš bijis un ir kā gaismas atstarojošais stabiņš šo jauniešu izglītošanās ceļā! Paldies vecākiem par sadarbību! Pamatizglītība ir svarīgs posms. Lai arī nākamais izglītošanās posms ir mums kopīgi ejams!

9.klašu audzēkņu kopbilde ar skolotājiem


4 kursu izlaiduma afiša


Cērt ar lemesi vai sirpi

Dzirksteles pa gaisu skries

Iededzinās spožas zvaigznes

Sudrabu no saules lies

Nevar jūru aizā izliet

Akmeni no zemes dzīt

Cērt ar lemesi vai sirpi

Tautai krama dvēselīt’

/Guntars Račs/

14.jūnijs tautas vēsturē ierakstīts ar skumjām un sāpīgām atmiņām, jo šajā dienā no Latvijas tika deportēti 15 000 iedzīvotāju. Pieminot represētos un viņu ģimenes,  BPVV izglītības iestādes pārstāvji nolika ziedus pie  pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā režīma represētajiem.


Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

13.jūnijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs mīļi ciemos uzņēma kolēģi Aigu Iļjanovu ar meitiņu Aminatu, lai sveiktu un vēlētu izturību, pacietību, sirdssiltumu un mīlestību, meitiņu lielu audzinot.


11. jūnijā K4-3 izglītojamie un audzinātāja izmantoja Balvu novada pašvaldības pasniegto dāvanu karti, lai dotos ekskursijā uz Salaspilis botānisko dārzu, Latvijas nacionālo bibliotēku un Carnikavas promenādi. Ekskursijas laikā guvām jaunus iespaidu, iepazinām viens otru no cita skatu punkta un pavadījām kopā neaizmirstamu dienu.
Paldies Balvu novada pašvaldībai par šo iespēju!


Tikai vienu zeltainu smaidu,
Paņem plaukstā un pasaulei dod,
Tikai vienu pūkainu domu,
Satver un tuvāk sirdij sniedz.

31.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Pateicības dienas pasākums „Sirds pilna pateicības”, kurā tika godināti izglītojamie, kuriem ir atbildīga attieksme pret mācību darbu, optimāli un augsti sasniegumi mācībās - iegūtas bronzas, sudraba un zelta liecības, gūti sasniegumi Balvu novada mācību priekšmetu olimpiādēs, sportā, aktīvi darbojās izglītojamo pašpārvaldē.


29.maijā SP4-3 un KI4-3 kursu izglītojamie un audzinātāja izmantoja Balvu novada pašvaldības pasniegto dāvanu karti, lai dotos ekskursijā uz Viļaku un Rekovu. Apmeklēja Viļakas ezera salu un pontonu tiltu, Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīcu un Rekovas dzirnavas. Ekskursijas laikā uzzināja jaunas lietas gan par apmeklētajām vietām, gan viens par otru un saliedējas , kā arī pavadīja jauku un kvalitatīvu laiku kopā!


2024.gada 29.maijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie kopā ar saviem audzinātājiem devās pārgājienā.
7.a klase kopā ar 8.a klasi devās uz Kubuliem, lai piedalītos aktivitātēs, ko piedāvā Škladi lāzertags, bet 7.b klase pārbaudīja savu izturību, dodoties ekspedīcijā ap Balvu ezeru, kopā noejot 15 kilometrus.
10.a klase pārgājiena dienā devās ciemos pie sava klasesbiedra Markusa Kuzmina, kur rīkoja pikniku un kopā labi pavadīja laiku, savukārt 10.b klase atpūtās pie Balvu ezera slūžām, baudot makšķerēšanas prieku.


2024.gada 30.maijā, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas modulārās profesionālās vidējās izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” 1.-4.kursa audzēkņi devās mācību ekskursijās uz uzņēmumiem SIA “Kokpārstrāde 98” un Latvijas finieris rūpnīcu HAPAKS. Latvijas finiera rūpnīcā HAPAKS, bija iespēja tikties ar kvalitātes inženieri Vadimu Fominu. Ekskursijas laikā izglītojamie iepazinās ar dažādiem ražošanas etapiem pārstrādes rūpnīcā. Bija iespēja aplūkot kā izejmateriālu, tā arī gatavo produkciju. „Kokapstrādē 98” apmeklējuma laikā izglītojamie iepazinās ar augsti attīstītu, automatizētu rūpnīcu. Darbībā varēja apskatīt modernas, augstas ražības Weinig iekārtas. Tika apskatīts gan zāģmateriālu žāvēšanas, gan apstrādes, gan apdares process, kā arī koksnes atkritumu pārstrāde kurināmajās briketēs.


Iepazīsti Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas iespējas!
Paldies Stacijas pamatskolas, Tilžas pamatskolas un Bērzpils pamatskolas vadībai un devīto klašu izglītojamajiem, par iespēju uzņemt BPVV komandu pie sevis izglītības iestādē, lai jaunieši gūtu ieskatu par izglītības iespējām Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.
Izglītojamajiem vēlam veiksmi un izturību eksāmenos. Lai izdodas!
Patiess prieks bija tikties ar Jums!


Pateicības dienas afiša


2024.gada 21. maija rītā 9. klasēm tika iezvanīta eksāmenu sesija. 8.klases izglītojamie kopā ar audzinātāju Arnitu Gaiduku bija uzposuši 9.a un 9.b klašu telpas un noorganizējuši dažādus pārbaudījumus 9. klašu izglītojamajiem. 8.klase ar ziediem sveica 9.a un 9.b klases audzinātājas Gunitu Čubari un Benitu Urtāni, izglītojamie rakstīja vēlējumus paralēlklases audzēkņiem, kurus adresāti nolasīja skaļi. Katra klase izveidoja savu “gleznu”, kurā apkārt audzinātājas plaukstas nospiedumam izglītojamie no pirkstu nospiedumiem veidoja sirsniņas. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule novēlēja veiksmi eksāmenos, būt pacietīgiem un atbildīgiem. 8.klase devītajiem dāvināja saldumus enerģijai.


2024.gada 21.maijā 7.-8.klasēm notika lekcija projekta „Alūksnes NVO atbalsta centrs-kopienu līderis” ietvaros par tēmu „Skola kā kopiena”. Lekciju vadīja koučs un mācīšanās fasilitatore Ilze Zvejniece Laumane. Pirmajā daļā izglītojamajiem bija iespēja runāt par kopienas veidošanos un sevis iepazīšanas nozīmi, lai varētu kļūt par daļu no kopienas. Otrajā daļā strādājot praktiski, izglītojamie atbildēja uz trīs jautājumiem par sevi un pāros izrunāja dzīves svarīgākās vērtības.


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir izteikusi vēlmi uzsākt „KiVa” programmas ieviešanu skolā, jau šonedēļ izglītojamie veic aptaujas anketas par bulinga izplatības problemātiku skolas vidē. „KiVa” ir starptautiska, pierādījumos balstīta programma bulinga izplatības mazināšanai un novēršanai skolā, kas piedāvā strukturēti organizētu darbu ar 6-16 gadus veciem bērniem (no 1. Līdz 9.klasei). Programmu 2006.gadā izstrādājusi Turku universitāte (Somija), un šobrīd tā veiksmīgi tiek īstenota vairāk nekā 20 pasaules valstīs, tostarp Igaunijā, Zviedrijā, Vācijā, Itālijā, Lielbritānijā, Spānijā, Beļģijā, Čīlē, Īrijā, Meksikā, Nīderlandē, Čehijā, Šveicē u.c.


Saulainajā 14. maija rītā 12. klasēm tika iezvanīta eksāmenu sesija. 11.klases bija krāšņi izrotājušas klases telpu un sagādājušas uzdevumu topošajiem absolventiem. 12. klašu izglītojamie, izmantojot savu radošumu un sadarbības prasmes, atbildīgi un ar interesi krāsoja darba lapas saskaņā ar  uzdevuma noteikumiem, rezultātā iegūstot skaistas bildes, kuras tika piestiprinātas pie sienas klases telpā. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule un direktores vietniece izglītības jomā Inta Vilkaste sveica 12.klašu izglītojamos un  audzinātāju, iezvanot eksāmenu sesiju, dāvināja saldumus enerģijai. 11.klašu audzinātāja Iluta Balule, dāvinot piparmētru tēju un konfektes,  vēlēja visiem 12.klašu audzēkņiem veiksmīgi nokārtot eksāmenus, audzinātājai Sintijai Sērmūkšai pacietību un izturību.


2024.gada 9. maijā Balvu novada bērnu un jauniešu radošās nedēļas ietvaros Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika interešu izglītības pulciņu dalībnieku koncerts, veltīts Mātes dienai, Eiropas dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule uzrunāja klātesošos, mudinot iekrāsot šo dienu ar prieku, ar raitu dejas soli, ar skanīgu dziesmu, ar atziņu, ka komandā un sadarbībā ir spēks. Skatītāji baudīja pavasarīgo lugu “Māllēpītes atmošanās” izglītības iestādes teātra pulciņa dalībnieku izpildījumā, kas mijās ar dziesmām un tautu dejām. Ieva Krevica un Jānis Kristiāns Krevics izpildīja J.Šipkēvica un R.Sējāna dziesmu “Zemeslodes”, Markuss Mednis aizrāva klausītājus ar J.Lūsēna dziesmu “Mazu brīdi pirms.” Tautu deju kolektīvs “Kastanis” priecēja ar tautu dejām “Cūkas driķos” un “Pīci bāri kumeliņi”. Pēc koncerta direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne uzsvēra, ka šajā mācību gadā izglītības iestādē darbojās četrpadsmit interešu izglītības pulciņi, iepazīstināja klātesošos ar nelielu apkopojošu prezentāciju – pulciņu paveiktais fotogrāfijās. B.Vizule un B.Urtāne pateicās visiem interešu izglītības pulciņu vadītājiem un izglītojamajiem par ieguldīto darbu, rosināja jaunām, radošām idejām nākamajā mācību gadā.


2024.gada 3.maija rītā  Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā katru  izglītojamo, pedagogu un izglītības iestādes darbinieku sagaidīja tautu tērpos ģērbušās izglītojamās Anna Marija Ločmele un Irīna Klesmane, cienājot ar konfektēm “Latvija” un vēlot jauku svētku dienu.  Klašu un kursu audzinātāji izglītojamajiem organizēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītas klases stundas “Mana Latvija. Mana atbildība.” , kopā pārrunājot, ko un kā katrs izglītojamais var darīt savas valsts labā, aktualizējot katra paša atbildību.


2024.gada 7.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ciemojās Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vecākie inspektori Aleksandra Rakstiņa un Atis Jencītis. Izglītojamajiem bija iespēja gūt daudz noderīgas informācijas. Jaunieši noskaidroja būtisku informāciju par darba līgumu, tā svarīgākajām sastāvdaļām, amata pienākumiem, darba laiku, par darba vides riska faktoriem, riska faktoru novēršanas preventīvajiem pasākumiem. Tika saņemtas atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem.
Paldies profesionāļiem par izglītojošo lekciju! Uz tikšanos nākamajā gadā!


4 maija apsveikums no BPVV

 


afiša par svētku noformējumu klasēs


2024.gada 24.aprīlī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ciemojās Balvu sākumskolas 6.klašu skolēni, lai iepazītos ar izglītības programmām, izglītības iestādes vidi, mācību kabinetiem. Meitenes iepazinās ar skaistumkopšanas programmu, labiekārtoto kabinetu un darbam nepieciešamajiem instrumentiem. Meitenēm tika piedāvāta iespēja sapucēties pašām. Savukārt zēni iepazinās ar kokapstrādes kabinetiem, darba rīkiem un kokapstrādes iekārtām. Zēni izgatavoja koka svilpes un atslēgu piekariņus pēc pašu vēlēšanās.

Balvu sākumskolas 6.klases izglītojamie


BPVV lielās talkas afiša


2024.gada 19.aprīlī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika 9.klašu sadraudzības vakars „Iepazīsti savu nākamo skolu”. Pasākumu atklāja izglītības iestādes direktore Biruta Vizule ar uzrunu 9.klašu izglītojamajiem un ciemiņiem, iepazīstinot ar izglītības programmām. Direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne informēja klātesošos par interešu izglītības pulciņiem izglītības iestādē. 9.a klases izglītojamās Līnas Koļcovas vadībā ciemiņi ekskursijas laikā iepazina izglītības iestādi un internāta mājīgās telpas. Pēc ekskursijas visi pulcējās aktu zālē uz kafijas pauzi. Izglītojamie iesaistījās saliedēšanās spēlēs.


2024.gada 23.aprīlī Rugājos notika Balvu novada skolēnu sporta spēles futbolā, kurā mūsu skolas A grupas audzēkņi izcīnīja PIRMO vietu. ⚽️🥇Komandā spēlēja Endijs Kleins, Dans Kristiāns Kupčs, Ričards Ivanovs, Alens Kuzņecovs, Dairis Trupovnieks, Andrejs Logins, Andis Zelčs, Markuss Gagars, Endijs Nipers un komandas kapteinis Deivijs Pušpurs.
Lepojamies ar panākumiem!🎉


18.aprīlī Balvu profesionālas un vispārizglītojošās vidusskolas dueti Ieva Krevica/Jānis Krevics ar dziesmu J.Šipkevičs "Zemeslodes" un Sigita Keiša/Markuss Mednis ar dziesmu J.Lūsēns "Mazu brīdi pirms" devās uz Ogres Tehnikumu, kur piedalījās konkursā Profesionālajām vidusskolām "Ofaktors 2024". Konkursa dalībnieki pārstāvēja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, Rīgas Tirzniecības profesionālo vidusskolu, Jelgavas tehnikumu, Mākslas izglītības kompetences centra "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola" un Olaines Tehnoloģiju koledžu.


BPVV “Mammadaba un ekoloģija” pulciņa dalībnieki 14.04.2024. piedalījās BVĢ organizētajā eko forumā "Caur vidi uz labāku dzīvi". Klausījāmies lekciju par kvalitatīvu uzturu un praktiski darbojāmies meistarklasēs, kurās pagatavojām bišu vaska drāniņas ēdiena uzglabāšanai, šķirojām atkritumus, izgatavojām no t- krekliem iepirkumu maisiņus, degustējām un fermentējām  dārzeņus.


Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas “Mammadaba un ekoloģija” pulciņš piedalījās “Zaļās jostas” otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekta “ Tīrai Latvijai” izlietoto bateriju vākšanas konkursā.  Kopā tikām savākuši un nodevuši pārstrādei 65 kilogramus izlietoto bateriju.


2024. gada 4. aprīlī 30 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie “Ēnu dienas “ ietvaros iepazina dažādu profesiju pārstāvjus, nozaru prasības un reālo darba vidi. Jaunieši apmeklēja Gulbenes novada kultūras centru, pirmsskolas izglītības iestādi “Sienāzītis”, Balvu novada Pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu daļu, Ziemeļlatgales laikrakstu “Vaduguns”, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkni, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību”, tikās ar mežniecības nozares pārstāvi. Vairākas “Skaistumkopšanas pakalpojumi”programmas audzēknes guva pieredzi, apmeklējot skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējus gan Balvu pilsētā, gan Gulbenē.
Paldies visiem profesionāļiem un iestādēm par atsaucību, uzņemot jauniešus!


26.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā Atvērto durvju dienas pasākumā piedalījās Balvu sākumskolas 6.klases izglītojamie, audzinātāji un vecāki, lai iepazītos ar izglītības iestādi.  Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule iepazīstināja vecākus ar Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vadības komandu, atbalsta personālu un piedāvātajām iespējām. Ieva Krevica iepriecināja klātesošos ar dziesmu. Direktores vietniece izglītības jomā  Inta Vilkaste un direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne iepazīstināja vecākus ar izglītības iestādes telpām. Izglītojamie piedalījās foto orientēšanas spēlē „Iepazīsti BPVV”, darbojās meistarklasēs: izgatavoja atslēgu piekariņu, veidoja Lieldienu zaķīšus, piedalījās ķīmijas eksperimentā, spēlēja atjautības spēli izglītības iestādes bibliotēkā, iepazinās ar skaistumkopšanas mācību kabinetu un praktisko nodarbību telpu. Pasākuma noslēgumā katra ģimene saņēma Apliecinājumu par piedalīšanos pasākumā.


olimpiāžu rezultātu saraksts


Latvijā, 25.martā piemin vienu no drūmākajiem notikumiem valsts vēsturē- 1949.gada komunistiskā genocīda upuru izsūtīšanu. Šogad aprit 75.gadi, kad no savām mājām, savas zemes svešumā, uz Sibīrīju tika aizvesti tūkstošiem nevainīgu Latvijas iedzīvotāju. Balvu novada izglītības iestādes pulcējās pie Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru pieminekļa noliekot ziedus, svecītes, lai kopā pieminētu  un atcerētos deportētos iedzīvotājus.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pārstāvji piemiņas pasākumā


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskola atzīmējot Pasaules ūdens  dienu piedaloties  Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes (LBTU MVZF)  izzinošajā tiešsaistes vebinārā "Ūdens ir dzīvība".

Divu stundu garumā skatījāmies dažādus ar ūdeni saistītus eksperimentus, ieklausījāmies nezināmos faktos par ūdens dabu. Noslēgumā pārbaudījām savas zināšanas viktorīnā.


2024.gada 20.martā notika radošā darbnīca  „Pavasarīgās fantāzijas”. Kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Larisu Berni ļāvāmies krāsu valdzinājumam un burvībai tintes krāsu pludināšanā. Gleznošanā ar lielu interesi un aizrautību iesaistījās mūsu skolas pedagogi un izglītojamo vecāki. Izbaudot krāsu spēles prieku, ļoti laba relaksācija atslodzei no ikdienas darbiem. 🧚🏻🎨


2024.gada 14.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika  pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi par tekstpratības attīstīšanu un izglītojamo izziņas aktivitāšu palielināšanu. Kursu vadītāja Lina Veselova akcentēja lasītprasmes, tekstpratības būtību un nozīmi, teoriju papildinot ar zinātniskiem un sadzīviskiem piemēriem,  piedāvāja daudzveidīgus paņēmienus, kā īstenot tekstpratību dažādos mācību priekšmetos, analizēja trūkumus un ieguvumus. Kursu dalībnieki darbojās individuāli, pāros, grupās, atbildot uz attapīgiem jautājumiem, aizpildot darba lapas, izspēlējot domino spēles, kas balstījās uz starppriekšmetu saikni.  L.Veselova nodrošināja iespēju gūt jaunu pieredzi, pozitīvas emocijas, dalījās ar savām izstrādātajām darba lapām fizikā.  Nodarbību noslēgumā pedagogi sniedza atgriezenisko saiti, izsakoties mutiski un aizpildot anketu. Katrs pedagogs saņēma apliecību. 


13. martā notika Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas tiešsaistes vecāku kopsapulce “Prasme sevi vadīt ir ceļš uz dzīves meistarību”. Izglītības iestādes direktore B.Vizule aktualizēja izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, informēja par izglītības iestādes padomē pieņemto lēmumu izpildi. Sociālais pedagogs A.Circene aktualizēja izglītojamo kavējumu uzskaites kārtību, atgādinot vecākiem par izglītojamo stundu kavējumu attaisnošanas kārtību. Direktores vietniece I.Vilkaste iepazīstināja vecākus ar valsts pārbaudes darbiem 2023./2024.mācību gadā. Psiholoģe M.Markova dalījās pieredzē, kā motivēt pusaudzi mācīties un sadarboties, nosauca piecpadsmit spēcīgas frāzes, ko vecākiem vajadzētu teikt savam pusaudzim. Sapulces beigās direktore B.Vizule atbildēja uz vecāku jautājumiem.

Paldies par piedalīšanos un uz sadarbību turpmāk!


2024.gada 12.martā notika meistarklase “Galvas masāža ar ēteriskajām eļļām”, kuru vadīja osteo, jogas trenere un smaržu pētniece Ilona Čakāne. Meitenes iepazinās ar smaržu pasauli, ēterisko eļļu ietekmi uz cilvēka organismu un apguva indiešu galvas masāžu Čampi, kuru pamēģināja to arī katra uz sevis. Telpa bija piepildīta ar dažādām smaržām un relaksējošām sajūtām.

osteo jogas trenere un smaržu pētniece Ilona Čakāne


Žetonu vakara “Ceļojums cauri laikam” otrās daļas video. Jauku skatīšanos!


Man mūžs ir kā ceļojums,
Gar ainavu mainīgu un pārsteidzošu.
Katrs solis ir stāsts, katrs mirklis - dzejolis,
Ceļā cauri laikam, es savu dzīvi ceļoju.

2024. gada 2.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika žetonu vakars „Ceļojums cauri laikam”. Šajā vakarā skolas piederības zīmi – žetonu saņēma 32 izglītojamie, audzinātājas - Sintija Sērmūkša, Lienīte Galvanovska, Liena Indrika un skolas direktore Biruta Vizule.


2024.gada 29.februāri Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas meiteņu volejbola komanda devās uz Baltinavu, lai piedalītos 1.posma sacensībās „TOP KAUSS 2024”. Meitenes izcīnīja 2.vietu. Piedalījās Amanda Galēja, Evelīna Stoļenkova, Nikola Džastina Lazdiņa, Karīna Žuržiu, Signe Pužule, Indira Ruņģe, Megija Aleksejeva. Paldies par piedalīšanos! 💪🏻🏐

BPVV meiteņu volejbola komanda ar skolotāju Gati Stepanovu


29.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā norisinājās aizraujošs volejbola turnīrs, kurā savas spēka un prasmju robežas pārbaudīja gan BPVV skolotāju komanda kā arī BPVV skolēnu komanda. Latvijas Volejbola federācija aicināja aktīvi piedalīties Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) unikālā iniciatīvā #1DayMore4Volleyball, mērķis ir pulcēt cilvēkus, sporta skolas un komandas visā Latvijā, sekmējot draudzības sajūtu un vienlaikus popularizējot volejbolu dažādos prasmju līmeņos. Jānis Strapcāns volejbola veterāns , Balvu pilsētas iedzīvotājs kurš visu mūžu ir spēlējis volejbolu, dažādās komandās un aizstāvējis Balvu novadu. Skolēniem pastāstīja par Balvu novada volejbola vēsturi un par to kā ir attīstījies volejbols Balvos. Spēles bija aizraujošas un emocionālas , un abas komandas rādija izcilu volejbola prasmi un sadarbību uz laukuma. Ar katru punktu tiekot tuvāk uzvarai abas komandas parādīja neatlaidību un šajā saspringtajā sacensību atmosfērā izcēlās BPVV skolēnu komanda. Turnīrs ne tikai stiprināja volejbola prasmes , bet arī radīja neaizmirstamus mirkļus un draudzību starp skolotājiem un skolēniem. Lepojamies ar mūsu jauniešiem kā arī ar mūsu skolotājiem.


23.februāri Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 12.b klases un 3.kursa izglītojamie devās ekskursijā uz Rīgu "Skola 2024” izstāde. Jauniešiem bija iespēja izpētīt un uzdot interesējošus jautājums augstskolu pārstāvjiem. Iepazīt dažādas skolas, kur varētu turpmāk studēt. Bija interesanti, jo varēja piedalīties dažādos konkursos un iegūt balvas. Pēc izstādes jaunieši devās kopīgi noskatīties filmu un ar gandarījuma sajūta atgriezās mājās.


23.februārī notika Balvu novada skolēnu sporta spēles basketbolā C grupā. Mūsu skolas meiteņu komanda izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja Indira Ruņģe, Alise Gabranova, Sanija Pobeda, Linda Krūmiņa, Lāsma Elksnīte. Lepojamies! 💪🏻


23.februārī BPVV 10.a klases skolēni un 1.,2. kursu audzēkņi devās mācību ekskursijā uz SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parku "URDA" apgūt mācību programmu "Domāt, meklēt, atklāt URDĀ”.

Mācību ekskursijas ietvaros izglītojamie klātienē redzēja, kā tiek apsaimniekoti mūsu ikdienas radītie atkritumi un kā mūsu ikdienas izvēles ietekmē vidi un atkritumu apsaimniekošanas procesus. Izglītojamie arī piedalījās izglītojošā nodarbībā par pareizu atkritumu šķirošanu, bet pēc tam devās meža takā, kur, izmantojot planšetdatorā ielādēto interaktīvo karti, meklēja slēpņus ar uzdevumiem. Sekojot norādījumiem, izzināja mežsaimniecības jautājumus un apguva vides aizsardzības tēmu.


Šī gada 16.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā jau ceturto reizi norisinājās profesionālās izglītības forums “Profesionālā izglītība– atslēga uz darba tirgu”.
Foruma mērķis bija rosināt diskusiju starp uzņēmējiem un izglītojamajiem, radīt jauniešos izpratni par profesionālās izglītības iespējām un nozīmi karjeras veidošanā.
Forumu atklāja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore Biruta Vizule. Savā uzrunā direktore vēlēja jauniešiem pasākuma laikā vairāk uzzināt par profesionālās izglītības iespējām, nākotnē kļūt par jaunajiem speciālistiem, izmantojot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas iespējas. Pēc skolas absolvēšanas vai nu turpināt izglītoties augstākajās mācību iestādēs vai arī veidot savu darba karjeru, paliekot un strādājot Balvu novadā, tādējādi stiprinot to!
Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības kvalitātes jomā Inta Kaļva, uzrunājot jauniešus, vēlējās noskaidrot, kurš grib būt bagāts? Lai sasniegtu bagātību, Inta Kaļva vēlēja jauniešiem noteikt mērķus, tiekties uz tiem un būt inovatīviem.
Muzikālu sveicienu visiem klātesošajiem sniedza skolas audzēkņi - Ieva un Jānis Kristiāns Krēvici.


2024.gada 14.februārī aktīvā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamo un pedagogu komanda pārstāvēja izglītības iestādi Izglītības iespēju izstādē “Kur studēt 2024”, Balvu Valsts ģimnāzijā.
Izstādes laikā profesionālās skaistumkopšanas pakalpojumu programmas audzēknes interesentiem piedāvāja iespēju noteikt “savu tipu” pēc četru gadalaiku metodes. Nosakot to, varēja noskaidrot, kāda attiecīgā krāsu palete ir ieteicamāka tieši šī tipa īpašniecēm.
Kokizstrādājumu izgatavošanas izglītojamie piedāvāja aktīvākas nodarbes, uzspēlēt spēli “Dženga” ar interesantākiem noteikumiem, kur kauliņi bija jāizsit ar izglītojamo pašdarināta koka ieroča palīdzību un atjautības lādīti, kuru atvērt izdevās vien retajam.


14.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 10.-12. klašu un 1.-4. kursa audzēkņiem notika Nacionālo Bruņoto Spēku organizēta lekcija. Rekrutēšanas un atlases centra galvenais speciālists seržants Deniss Meļihovs  iepazīstināja klātesošos, kas ir Nacionālie Bruņotie Spēki, militārā karjera, kādā vecumā var uzsākt militāro dienestu, kādas specialitātes var apgūt, izvēloties profesionālo dienestu,  kāda ir sociālā aizsardzība.

NBS pārstāvis iepazīstina ar karjeras iespējām militārajā jomā


2024. gada 8. februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pulciņš "Mammadaba un ekoloģija" ( vadītāja L. Galvanovska) skolas apkārtnē izvietoja 6 putnu barotavas, kuras izgatavoja sadarbībā ar kokapstrādes izglītojamajiem un skolotāju A.Noviku. Jau neilgi pēc barotavu uzstādīšanas tika manīti pirmie viesi. Aukstajā laikā rūpējamies arī par mazākajiem!

pulciņa dalībnieku uzstādītā putnu barotava


2024.gada 2.februārī komerczinību 3.kursa izglītojamajiem noritēja “Prakse komerczinībās” aizstāvēšana. Jaunieši no 18.decembra līdz 31.janvārim bija cītīgi strādājuši prakses vadītājas Ingas Grigules vadībā. Pētīja uzņēmumus, tirgzinību pasākumus uzņēmumā, salīdzināja uzņēmuma konkurentus, preču un pakalpojumu iepirkšanu un pārdošanu, veidojuši priekšlikumus uzņēmuma attīstībai.
Izglītojamie vairāk kā mēnesi cītīgi strādāja, ko atzina arī prakses komisijas locekļi Līga Annuškāne un Ilona Šāvele, kuras piedalījās prakses aizstāvēšanā un vērtēja prakses laikā paveikto.


2024.gada 30.janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Aizsardzības ministrijas lekcija „Kā mēs sargājam Latviju?”  7.-9.klašu izglītojamajiem, iepazīstinot vairāk par Latvijas aizsardzības spējām, visaptverošu valsts aizsardzību un valsts aizsardzības dienestu.  Izglītojamie ieguva informāciju par galvenajiem drošības izaicinājumiem, sabiedrības atbildību, sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā, kā arī iespējām iesaistīties valsts aizsardzībā, tostarp Jaunsardzē, Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku profesionālajā dienestā. Bija iespēja atbildēt uz izglītojošiem jautājumiem, un par pareizajām atbildēm izvēlēties kādu no Aizsardzības ministrijas sarūpētajām  balvām. Paldies Aizsardzības ministrijas vecākajai referentei Mārai Bondarei un 31.kājinieku bataljona vecākajai zemessardzei Intai Krakopai.


2024. gada 30.janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie devās uz Rugāju vidusskolu, lai Erasmus+ projekta „Uzdrīksties redzēt plašāk” ietvaros iepazītos ar digitālo pasauli. Dalībnieki runāja par drošu vidi internetā, atbildēja uz jautājumiem un filmēja video, lai parādītu savu izpratni par tēmu. Pasākuma piedalījās Sanija Pobeda, Daniels Krutins, Egija Diāna Vaivode, Sandija Keiša.


2024.gada 26. janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie – Ieva Krevica, Evita Salmane, Kristers Melnačs, Nellija Barinova un Guna Ozoliņa kopā ar sabiedrisko attiecību speciālisti Kristu Maču devās uz Gulbenes kultūras namu, lai piedalītos Gulbenes novada vidusskolas vokālās studijas „Staro” koncertmēģinājumā un baudītu dalībnieku muzikālās prasmes. Nobeigumā visi kopā izpildīja labi zināmas dziesmas, arī mūsu izglītības iestādes audzēkņi parādīja savus talantus, dziedot un spēlējot ģitāru.
Paldies vokālās studijas „Staro” dalībniekiem un skolotājai Vitai Poišai par uzaicinājumu piedalīties pasākumā!


žetonu vakara afiša

profesionālās izglītības foruma afiša


Turpinot pagājušajā mācību gadā iesākto tradīciju – aktualizēt izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus,  25. janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika izglītojošs pasākums audzēkņiem “Vai es zinu izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus?” Katrai klasei un kursam uz galda atradās BPVV “Iekšējās kārtības noteikumi” un “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas teritorijā, izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos”.  Pasākuma laikā izglītojamie atkārtoja un nostiprināja iekšējās kārtības noteikumus, meklējot atbildes uz jautājumiem normatīvajos aktos, norādot kurā sadaļā,  kurš punkts  atbilst prasītajam.  Nobeigumā tika atkārtotas izglītības iestādes vērtības, saņemta atgriezeniskā saite no audzēkņiem. 


2024.gada 24.janvāri, Balvu novada skolēnu sporta spēlēs telpu futbolā, mūsu skolas C grupas zēnu komanda izcīnīja 3.vietu. Piedalījās Ričards Ivanovs, Edgars Lesnieks, Matvejs Šļuncevs, Jānis Bušs, Vanja Surdu, Gints Kamarovs.

Paldies par piedalīšanos, lepojamies!

BPVV izglītojamie ar skolotāju Gati


"Taču katrai tautai asinīs ir ierakstīts kaut kas tāds, kas tai vienmēr un jebkādos apstākļos liks iet aizstāvēt savu zemi tai bīstamā brīdī. Tas ir vēsturiski pierādījies." /M.Kostaņecka/

1991.gada janvāra barikāžu ugunskuru liesmas vienmēr mūsu sirdīs, mūsu atmiņā. Dievs, svētī Latviju!


2024.gada 17.janvāri, Balvu novada skolēnu sporta spēlēs basketbolā, mūsu skolas B grupas meiteņu komanda izcīnīja 2.vietu. Piedalījās Indira Ruņģe, Sanija Pobeda, Lāsma Elksnīte, Alise Gabranova, Linda Krūmiņa, Laura Mediniece, Jolanta Leimante, Viktorija Trupovniece.

Paldies par piedalīšanos, lepojamies!

BPVV audzēknes ar skolotāju Gati


29.12.2023. JSPA un IZM finansētā projekta ""Kontakts" Balvu novadā" ietvaros daļa no BPVV aktīvākajiem brīvprātīgā darba veicējiem - Gita, Betija, Aleksandra un Rendijs kopā ar skolotāju Arnitu Gaiduku ciemojās biedrības "Tavi draugi" "mājās". Tur skolēni iepazinās ar biedrības daudzveidīgo, brīvprātīgo darbību, tika informēti par dažādajiem veidiem, kā brīvprātīgie palīdz ukraiņiem- gan tiem, kuri patlaban uzturas Latvijā, gan tiem, kuri dzīvo Ukrainā. Biedrības pārstāve Renāte stāstīja arī par to, kā tiek atbalstīti pansionāti un ģimenes Latvijā. BPVV komanda piedalījās arī brīvprātīgā darba veikšanā. Uzdevums bija lietotu, bet līdz galam neizdedzinātu sveču vaska, parafīna atdalīšana no plastmasas ietvariem, lai vēlāk to izkausētu un izmantotu ierakumu sveču liešanā. Ieturējuši maltīti kopā ar citiem brīvprātīgajiem, skolēni gandarīti devās mājās.


13.12.2023. BPVV notika kvalifikāciju “Vizuālā tēla stilists” un “Būvizstrādājumu galdnieks” 4.kursa audzēkņu kvalifikācijas prakšu aizstāvēšana.
Prakšu vadītāji atzinuši, ka teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ko izglītojamie guvuši mācību procesā ir vērtējamas ļoti labi. Prakses laikā audzēkņiem bija iespēja tās pilnveidot, kā arī apgūt jaunas zināšanas, strādāt ar iekārtām un instrumentiem arī lielos uzņēmumos.
Izglītojamie paši atzīst, ka svarīgi ir pilnveidot komunikāciju, jo nācās mācīties strādāt komandā un pierādīt sevi.
Šobrīd izglītojamie atgriežas ierastajā mācību procesā, lai jau jūnijā kārtotu kvalifikācijas eksāmenu.
Lai Jums viss izdodas!

2023.gada 12.decembrī izglītības iestādē viesojās Balvu novada kokapstrādes uzņēmēji, lai lemtu par sadarbības iespējām.
Sākotnēji uzņēmējiem bija iespēja aplūkot skolu. Skolas direktore Biruta Vizule pastāstīja par BPVV aktualitātēm un jauniešu iespējām. Pēc ekskursijas uzņēmēji apmeklēja skolas kokapstrādes darbnīcas, pedagogi Aigars Noviks un Gatis Budevičš pastāstīja, ko topošie būvizstrādājumu galdnieki apgūst un ar kādām iekārtām strādā.
Pēc skolas apskates izglītojamajiem skolas aktu zālē bija tikšanās ar uzņēmējiem. Uzņēmēji iepazīstināja ar sava uzņēmuma specifiku, jaunieši guva ieskatu par reālo darba vidi un redzējumu, ko no jauniešiem sagaida uzņēmējs.

2024.gada 4.janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskola pulcējās novada dabaszinību kursa priekšmetu skolotāji, lai piedalītos profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos par tekstpratības attīstīšanu un izglītojamo izziņas aktivitātes palielināšanu.
Skolotāji darbojās grupās veicot dažādus uzdevumus un daloties pieredzē . Kursu noslēgumā tika izsniegtas apliecības.

BPVV skolotāja Lina Veselova demonstrē praktisko uzdevumu


4.janvārī skolā ciemojās kolēģē Madara ar meitiņu Šarloti un vīru Artūru. Kolektīvs kopā priecājas par jauno ģimeni un vēlēja mīlestību, sirdsiltumu meitiņu lielu audzinot.

jaunie vecāki Madara un Artūrs ar meitiņu


28.decembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs mīļi ciemos uzņēma kolēģes, jaunās māmiņas: Ievu Putniņu ar dēliņu Augustu, Santu Kašu ar dēliņu Ernestu un vīru Andi, lai sveiktu un vēlētu jaunajiem vecākiem izturību, pacietību un mīlestību, audzinot savus bērnus.


Lai radītu Ziemassvētku brīnumu nav vajadzīga burvju nūjiņa. Šajā laikā ikvienam ir jāprot atvērt sirdi, pasmaidīt, pateikt labu vārdu, padarīt labu darbu. Lūk, tas ir brīnums – dot citam labestību, sirsnību, piedošanu. 22. decembra pasākumā „Notici Ziemassvētku brīnumam” Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie priecēja mūs ar saviem priekšnesumiem. Paldies izglītības iestādes direktorei Birutai Vizulei par pasniegtajiem pateicības rakstiem.
Paldies Velku biedrībai, Ivaram un Liānai Velkiem un organizācijai „Heart to heart” par sniegto atbalstu skolas izglītojamajiem- piešķirtajām naudas balvām, bronzas un sudraba liecību ieguvējiem, par labiem sasniegumiem valsts olimpiādēs, sportā un izglītības iestādes vārda popularizēšanu.
Paldies sponsoriem par sarūpētajām dāvanām izglītojamajiem kuriem tas ir īpāši nepieciešams.
Paldies Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas priesterim Guntim Brūverim.
Paldies Balvu evanģēliski luteriskās baznīcas mācītājam Mārtiņam Vaickovskim.
Priecīgus Ziemassvētkus!


Kino burvība slēpjas tajā spējā pārvērst ikdienu par brīnišķīgu piedzīvojumu, izmantojot attēlus, skaņu un stāstīšanas mākslu. Tas ir kā aizlidojums prom no realitātes uz mirkli , kad vari just , domāt un dzīvot citā pasaulē.
21. decembrī, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Ziemassvētku POPiela tēmā kino filmas. Prieks par katras klases sagatavoto priekšnesumu.
Lai priecīgi un jautri Ziemassvētki!

izglītojamie rāda priekšnesumus


21.12.23. notika projekta ""Kontakts " Balvu novadā" noslēguma pasākums "Aktīvākais brīvprātīgais", kurā tika sumināti aktīvākie brīvprātīgā darba veicēji. Apbalvoti tika sekojoši BPVV audzēkņi-10 a. klases audzēkne Evita Lielpētere, Betija Sarma 12b.klase, Evija Gabranova SP4-2.kurss, Anna Marija Ruņģe SP4-2.kurss, Beāte Kaņepe K4-3.kurss, Gita Glāzniece 10a.klase, Aleksandra Buklovska SP4-1.kurss, Rendijs Kļaviņš KI4-2. Pateicības raksts par sadarbību tika izsniegts LSK Latgales komitejas Balvu nodaļas jauniešu pārstāvei Santai Grāmatiņai. Paldies par labo sirdi skolēniem un biedrībām, ar kurām projekta ietvaros tika uzsākta sadarbība. Vakara otrā daļā pasākuma dalībniekiem bija iespēja izdejoties diskoballē, kuru vadīja DJ Ingars, kā arī mieloties ar SIA Senda DZ pagatavotajām uzkodām. Laba sirds ir visa sākums!

 Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā tika atdzīvināta tradīcija rakstīt Ziemassvētku apsveikumus. Šo aktivitāti organizēja "Mammadabas un ekoloģijas" pulciņa dalībnieki (skolotāja Lienīte Galvanovska) sadarbībā ar skolas bibliotekāri Līgu Annuškāni. "Mammadabas un ekoloģijas" pulciņa jaunieši kopā ar skolotāju no norakstītajām grāmatām izgatavoja eko aploksnes. Redzot šo aktivitāti, par palīgiem pieteicās 8. un 10.b klases jaunieši.
Katram interesentam bija iespēja izgatavot savu īpašo apsveikumu. Saudzējot apkārtējo vidi un taupot resursus, apsveikumu izgatavošanā izmantojām atgriezuma materiālus, kurus sagādāja skolotāja Skaidrīte Veina.
Jaunieši kopā ar klašu un kursu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, arī individuāli savā brīvajā laikā darbojās skolas bibliotēkā, kur bija iespējams pētīt apsveikuma kartītes, kuras tika kādreiz saņemtas, redzēt, kā kādreiz tika rakstīti apsveikumi. Uz kartiņām bija uzrakstīts datums, kurā šīs apsveikums tika rakstīts, tāpēc bija iespēja izrēķināt kartiņu vecumu.
Apsveikuma rindas un dzejoļus skolēni meklēja dzejas grāmatās. Daudziem skolēniem apsveikumu rakstīšanā šī bija pirmā pieredze.
Lielu prieku sagādāja pārpildītā Ziemassvētku pastkaste, kuru iztukšot palīdzēja kokapstrādes kursa puiši.


19.decembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās grupa “Tautumeitas”, lai kopā ar izglītojamajiem un viņu vecākiem, esošajiem un pensionētajiem pedagogiem, un visiem izglītības iestādes darbiniekiem ieskandinātu Ziemassvētkus. Grupas dalībnieces: Asnate, Aurēlija, Laura un Ilona priecēja ikvienu skatītāju un klausītāju ar savām skanīgajām balsīm un atraktīvajām kustībām. Klātesošos saviļņoja iespaidīgās dziesmas: Sadziedami, Spodrē manu augumiņu, Dai citas meitas, Ziemassvētku ķekatu dziesmas, Muoseņa, Mežā, Guli guli, Raganu nakts. Izjustais dziesmu izpildījums brīžiem pat lika “skudriņām ” pārskriet ķermenim.


ziemassvētku pasākuma afiša par skolas teātra uzvedumu

Muzikālo priekšnesumu konkursa popiela afiša

skolas koncerts grupā ar grupu Tautumeitas Ziemassvētku ieskandināšanai


12 decembra skolas pasākums kurā viesosies kokapstrādes uzņēmēji


valsts svētku apsveikums


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vārdā direktore Biruta Vizule pateicas Star of Hope Finland un Velku biedrībai par dāvinātajiem datoriem un monitoriem, kas palīdz nodrošināt kvalitatīvu ikdienas mācību procesu izglītības iestādē! IT tehnoloģijas strauji mainās, noveco un tāpēc ir patīkami, ka somu sadarbības partneri kopā ar “Velku biedrību” dod iespēju izglītības iestādei saņemt šāda veida atbalstu un palīdzību, jo mūsdienās izglītojamajiem mācību process nav iedomājams bez informāciju tehnoloģijām. Lai veiksmīga sadarbība turpmāk stiprina izglītojamo motivāciju labi mācīties un novērtēt dotās iespējas!

BPVV izglītojamās ar saņemto dāvinājumu


Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 09.11.2023 jau sesto reizi organizēja apbalvošanas ceremoniju "Dari un mācies - viss tikai sācies!", kurā paldies tiek teikts uzņēmumiem, kas ir bijuši atsaucīgi un īstenojuši darba vidē balstītas mācības (DVB) un prakses, dodot iespēju profesionālo skolu audzēkņiem praktizēties reālā uzņēmumu vidē.

 Apbalvošanas ceremonija notika 09.11.2023.,"Rīgas cirkā".

Apbalvošana notika divās nominācijās - labākie prakšu uzņēmumi  un labākie darba vidē balstītu mācību uzņēmumi 2023. gadā, kā arī tika godinātas profesionālās izglītības iestādes un citi sadarbības partneri.


2023. gada 9. novembrī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Rīgas Cirkā rīkotajā pasākumā “Dari un mācies, viss tikai sācies”, tika godināti SAM 8.5.1. projekta “Darba vidē balstītas mācības” labākie sadarbības partneri.
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola saka paldies LDDK ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītājai Jolantai Vjaksei, prakšu apakšprojekta vadītājam Andrejam Bušenko, Latgales reģiona koordinatorei Līgai Šmatei, Nozaru ekspertu padomju koordinatoram darba vidē balstītu mācību organizēšanā Jurim Guntim Vjaksem un visai iesaistītajai komandai par veiksmīgu sadarbību un doto iespēju profesionālo izglītības programmu audzēkņiem iziet darba vidē balstītas prakses un iekļauties mūsdienu darba tirgū!

pasākuma dalībnieki


3.novembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas SP4-1.kursa, 10.a, 9.a,9.b klašu jaunieši kopā ar skolotājām Lilitu Kūkoju un Lienīti Galvanovsku devās ekskursijā uz Rīgu. Apmeklējām Latvijas Nacionālo bibliotēku, kuru iepazinām ar orientēšanās spēles palīdzību, startējot komandās, staigājot pa ēku un visos pieturas punktos atrodot atbildes - Latvijas kultūras kanona tautas tradīciju sadaļā iekļautās vērtības. Ielūkojāmies vērienīgākajā skaistuma industrijas pasākumā Baltijā - "Baltic Beauty - 2023 " Ķīpsalā, kas piedāvāja aktuālākās tendences skaistumkopšanā. Izmantojām populārākās skolēnu akcijas " Brauc ar klasi" piedāvājumu un atpūtāmies Līvu Akvaparkā. Dodoties mājās, secinājām, ka ekskursija - izdevusies, jo diena mums visiem bija notikumiem un aktivitātēm bagāta.


No visiem dārgumiem visvērtīgākais ir zināšanas-tās nevar nozagt, pazaudēt un iznīcināt. 2023. gada 3.novembra pēcpusdienā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolas aktu zālē notika profesionālas vidējas izglītības programmas „Auklis” un „Vizuālā tēla stilists” audzēkņu izlaidums „Zem rudens zeltainiem zariem”. Šogad diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēma 14 absolventes. Ceļa vārdus jaunajām speciālistēm teica izglītības iestādes direktore Biruta Vizule, Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, audzinātājas Skaidrīte Veina un  Elita Gaile.  Absolventēm novēlam, lai vienmēr ir radoša doma, nemeklēt ar acīm, bet ar sirdi un vienmēr atcerēties  „Jo gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais-neatņemams”. Paldies sakām arī prakses vadītājiem, par atsaucību, vienmēr laipni uzņemot praktikantes savās prakses vietās. Pasākumu ar priekšnesumiem iekrāsoja Marija Maslovska un Roberta Strazda.


erudīcijas spēles afiša


Turpinot pērn aizsākto tradīciju,arī šogad ‘’Swedbank’’ piedāvāja īpašu finanšu pratības iniciatīvu ‘’Naudas diena’’,kas notika 31.oktobrī tiešsaistē visā Latvijā.
Daži mūsu skolas klašu un kursu kolektīvi piedalījās ‘’Naudas dienas’’ aktivitātēs.Pasākums tika organizēts,lai skolēniem vieglā un saistošā veidā vairotu izpratni par naudas lietām.Tā bija tiešsaistes kopā mācīšanās,skatīšanās un darīšana,ekspertu pavadībā apgūstot dažādas naudai veltītas tēmas,bet noslēgumā-enerģiskās grupas ‘’Citi zēni’’ koncerts.
Pasākumā skolēni ieguva daudz jaunas un vērtīgas informācijas.Ceram,ka arī nākotnē būs iespēja piedalīties šādos pasākumos!

Inese Kokoreviča,
Klašu audzinātāju mācīšanās jomas vadītāja

10a klases dalībnieki


No 2023. gada 23. līdz 31. oktobrim Latvijā norisinājās Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa, kuras mērķis bija veicināt medijpratību un informācijpratību sabiedrībā, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī sekmētu pilsonisko līdzdalību, pašizpausmi, ekonomisko attīstību valstī un vērstos pret dezinformāciju un maldinošu informāciju.
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās skolas vidusskolas posma un kursu audzēkņus, par medijpratību un informācijpratību izglītoja Evita Arule - Balvu centrālās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu punkta un radošās lasītavas vecākā bibliotekāre.

Lekciju vada Evita Arule


27.10.2023. BPVV "Mammadaba un ekoloģija" pulciņa dalībnieki piedalījās biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” un SIA “ZAAO” dabas un tehnoloģiju parka “URDA” rīkotajā konkursā Ābola apritīgais ceļojums. Pasākuma laikā komanda prezentēja savu ābola recepti un vīziju tam, kā izmantot gatavošanas procesā radušos atkritumus, balstoties uz aprites ekonomikas un bioekonomikas pamatprincipiem. Pēc prezentācijām devāmies izpētes braucienā pa poligonu “Daibe”. Piedalījāmies Zanes Kopštāles biedrības “Zero waste Latvija’’ pārstāves vadītajā kompostveidošanas meistarklasē. Tikāmies  ar  aktieri, ābolu audzētāju Gati Gāgu un “Labas saknes” veselīgo našķu radītāju Dainu Eglīti-Antonu.


20.oktobrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas programmas “Bērnu aprūpe”audzēknes un skolotāja B.Kindzule apmeklēja Montesori centru Gulbenē. Montesori pedagoģija ir viena no izplatītākajām bērnu alternatīvās mācīšanās pieejām visā pasaulē jau vairāk kā 100 gadus. Montesori metodes pamatprincips „Palīdzi man to izdarīt pašam”. Audzēknes centrā laipni sagaidīja, izrādīja, atbildēja uz interesējošiem jautājumiem Gulbenes novada Izglītības pārvaldes Montesori metodikas speciāliste Maija Kirillova.
Audzēknes secināja, ka īpašie mācību materiāli radīti balstoties uz bērnu novērojumiem un pētījumiem par bērnu attīstību un psiholoģiju. Tie veidoti tā, lai bērns spētu pats pamanīt savas kļūdas un tās labotu.

izglītojamie vēro mācību priekšmetus


No 16. līdz 20.oktobrim visā Latvijā noritēja Karjeras nedēļa. Tas bija pasākumu cikls, ko Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) organizēja sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem.
16. oktobrī pedagogi un vecāki bija aicināti pievienoties tiešsaistes nodarbībai “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”.
17. oktobrī, VIAA ar saukli “Attīsti personīgās prasmes!” skolas aicināja pievērst audzēkņu uzmanību personīgo prasmju izzināšanai. Saliedēšanas nolūkos SP4-1 kursa audzēknes ar priekšmeta skolotāju B.Kindzuli izspēlēja “mēmā šova” spēli “Uzmini profesiju”, priekšmeta skolotāja L.Kūkoja kopā ar 10. klasi apmeklēja Balvos veikalu “RDA’’ projekta "Ļauj dzīvot otrreiz!" ietvaros. Audzēkņiem tika dota iespēja apģērbties atbilstoši savai izlozētai tēmai.
Savukārt no 18. oktobra, līdz 20.oktobrim, audzēkņiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par IT jomu. “IT prasmju dienā” norisinājās Latvijā pirmais IT eksāmens skolām. Arī mūsu izglītības iestādes audzēkņi “izmēģināja savus spēkus” piedaloties eksāmenā. Kolektīvi, mācību stundas laikā IT eksāmenu kārtoja SP4-1 kursa audzēknes.


19.10.2023. BPVV 1.,2.,3. kursa audzēkņi un skolotājas Inga Grigule un Ilona Šāvele piedalījās Latvijas lielākajā uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē ”Uzdrīksties uzvarēt’’2023 Rīgā , Ķīpsalas hallē, kuras organizators ir Junior Achievment Latvija.
Šogad “Uzdrīksties uzvarēt” veiksmīgi uzņēmēji, jauno tehnoloģiju pazinēji un radošo industriju pārstāvji dalījās ar savu pieredzi, panākumiem, padomiem, lai iedvesmotu ļauties jauno tehnoloģiju iespējām un sekmīgi pielāgotos izmaiņām biznesa pasaulē un sabiedrībā.
Jauniešiem bija iespēja dzirdēt tādus iedvesmas stāstus, kā kļūt par miljonāru uzreiz pēc vidusskolas izveidojot pasaules līmeņa digitālā mārketinga aģentūru “AGENCYJR”, kā no nulles kļūt par labāko gada skolēnu mācību uzņēmumu “SOILNETIC” izveidojot inovatīvu tehnoloģiju produktu automatizētu augu laistīšanas sistēmu un citus veiksmīgus stāstus.
Ikviens apmeklētājs varēja iegūt vērtīgu informāciju organizāciju un uzņēmumu informatīvajos stendos, iegūt jaunus kontaktus un iedvesmu sava uzņēmuma attīstīšanai. Lai audzētu savu biznesu, uzņēmējiem jāprot paredzēt un pat apsteigt nākotni.


18.oktobrī BPVV norisinājās vidusskolas angļu valodas olimpiādes skolas posms, kurā piedalījās 13 izglītojamie. Šogad olimpiādes tēma ir “Pagātnes pieredze nākotnes izaugsmei” / “Rooted in History, Soaring Ahead”.

Skolas posma rezultāti

1.vieta

  • Betija Sarma (12.b klase)

2.vieta

  • Ieva Krevica (SP4- 3. kurss)

3.vietu dala

  • Līga Panga (SP4 – 2.kurss)
  • Tīna Ozoliņa (SP4- 2.kurss)
  • Kerija Koļcova (11.b klase)

Apsveicam uzvarētājus un vēlam veiksmi olimpiādes novada posmā, kurš notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2023. gada 7. novembrī olimpiādes vietnē edu.lu.lv18.10.2023. BPVV norisinājās kvalifikācijas prakses aizstāvēšana programmu “Bērnu aprūpe” un “Skaistumkopšanas pakalpojumi” audzēknēm. Iegūtās teorētiskās zināšanas audzēknes pielietoja praksē, realizējot jēgpilnu un pozitīvu pieredzi darba vidē. Saņemta atgriezeniskā saite no prakšu vadītājiem uzņēmumos/iestādēs, kā arī no audzēknēm, ieteikumi tiks ņemti vērā profesionālo programmu pilnveidošanai.

Augstie vērtējumi, ko saņēma audzēknes ir pierādījums, ka BPVV profesionālo programmu absolventu zināšanas un iemaņas ir darba tirgus prasībām atbilstošas.

Lielu paldies sakām prakses vietām un prakses vadītājiem uzņēmumos un iestādēs: S.Lielbārdei Salons “Salvadora”, A.Eizānei Balvu PII “Pīlādzītis”, I.Brokānei Medņevas PII “Pasaciņa”, M.Duļbinskai Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība, I.Āboltiņai Malienas PII “Mazputniņš” un I.Eisakai Kubulu PII “Ieviņa”. Pateicības vārdi arī vērtēšanas komisijai: I.Vilkastei, B.Kindzulei, A.Gaidukai, K.Mačai, L.Annuškānei un R.Lazdiņai.


Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.

(K.Skalbe)Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?